Aktuelnosti

Isplata podsticaja poljoprivrednim proizvođačima iz opštinskog budžeta

Poljoprivreda je jedna od strateških grana razvoja opštine Modriča. Opština Modriča raspolaže sa 19 823 hektara obradivog zemljišta, a svake godine se zasije oko 14 500 hektara. U sjetvenoj strukturi najzastupljeniji je kukuruz, strna žita i trave, a veći dio ratarske proizvodnje se preusmjeri u stočarsku proizvodnju.

Vidi sve aktuelnosti