U mjesnoj zajednici Modriča 1 asfaltiran je pristupni put Osnovnoj školi „Sutjeska“.

Asfaltirana dionica je dio ulice Maksima Gorkog. Radove u vrijednosti 8.459,10 KM finansirala je opština Modriča.

Izvođač radova je „Balegem“ d.o.o.