У мјесној заједници Врањак асфалтирана је дионица пута у засеоку Бријестово која је планирана Програмом капиталних улагања за 2018. годину.

Душина асфалтиране дионице је 280 метара. Вриједност извршених радова је 15.126 КМ.

Извођач радова је „Балегем“ д.о.о.