На подручју општине Модрича реализује се пројекат деминирања методом «техничког извиђања» означен као ИД 52696 «Видићка» у мјесној заједници Кладари Доњи површине 14.091,08 м² у организацији Канцеларије за уклањање мина у БиХ ( БХ МАЦ). Извођач деминерских радова је деминерски Б тим Републичке управе цивилне заштите Добој (РУЦЗ РС).

„Према сазнањима на овом терену можемо наћи пјешадијске или потезне мине, а можда и нешто друго. Задатак је захтјеван, а отежавајућа околност је јер је све зарасло. Осим машине терен претражују и деминери“, изјавио је Вјекослав Моцоња, командир Б2 тима РУЦЗ Добој.

Током 2017. године планирана је и реализација пројекта ИД 50642 “Пружни појас Кладари Доњи-Милошевац” површине 1.716.08 м², те пројекта ИД 54243 “Полој-ловачка кућа” оба у мјесној заједници Милошевац.

 РУЦЗ РС  се последњих година појављује као активни извођач деминерских пројеката који су углавном финансирани властитим средствима. На подручју општине Модрича деминерски тимови РУЦЗ РС су у периоду 2006-2016. године реализовали 5 деминерских задатака укупне површине 131.139,52 м², при чему су уклонили укупно 13 минско-експлозивних средстава.

„Сада смо на ¼ од тренутно дефинисаних ризичних површина. Ово је до сада 36 деминерски задатак на подручју општине Модрича. Ове године планирамо извести још два деминерска задатка и ако то реализујемо сматраћемо да је деминерска година веома успјешна. Имамо још 46 дефинисаних пројеката а по овоме темпу требаће дуги низ година да се то све заврши“, рекао је Жељко Терзић, самостални стручни сарадник за послове цивилне заштите у општини Модрича.

Листа приоритета деминирања за 2017. годину сачињена је у сарадњи са Канцеларијом БХ МАЦ-а Бања Лука и садржи 11 пројеката деминирања укупне површине 374.758,10 м². На основу наведене  листе приоритета доставили смо сертификованим деминерским организацијама које дјелују у БиХ понуде са пројектима против-минских активности, којом приликом је наглашена спремност општине Модрича да скромним средствима учествује у суфинансирању деминирања.

Према подацима Канцеларије за уклањање мина у БиХ (БХ МАЦ) на подручју општине Модрича од 1996. до 2016.г. реализована су укупно 35 пројекта хуманитарног деминирања укупне површине 787.191,66 м², при чему су уклоњене 142 противпјешадијске и противтенковске мине, као и 52 остала неексплодирана убојна средства (НУС-а)   Већина наведених пројеката  обухватила су ризичне површине на Кречанама Горњим, у Милошевцу,  Кладарима Доњим,  Кужњачи,  Јасеници, Скугрићу и Ботајици.

За све активности хуманитарног деминирања које су реализоване у периоду од 1996. до 2016. године вршена је припрема локација (генерално извиђање) од стране извиђачких тимова БХ МАЦ-а, а у складу са Стандардом за уклањање мина у БиХ. За наредни период на подручју општине Модрича је припремљено још укупно 46 пројеката површине 2.407.312,49  м².  Од тога, 15 пројеката укупне површине 701.884,37 м² налази се обухвату коридора 5ц (Бабешница), гдје се од почетка 2017. године од стране Канцеларије БХМАЦ-а Бања Лука врши реизвиђање ризичних површина методом “нетехничко извиђање” при чему се очекује мања ризична површина од наведене.