U samom centru grada, na oko 1000 m² smješten je i Srpski kulturni centar (SKC), središte kulturno-umjetničkog izražaja, inspiracija i podrška svima koji su željni duhovne ispunjenosti i nadahnuća. SKC raspolaže sa tzv. Plavom salom koja može da primi 250 osoba, idealnom za organizovanje konferencija i scenskih performansa bilo koje vrste.

skc2Pored Plave sale tu su i manje prostorije, kapaciteta do 50 osoba, u kojima se obično održavaju književne večeri, javne tribine, radionice, seminari te razne promocije. U samom holu, kao i hodnicima Srpskog kulturnog centra izlažu se slike kao i ostali umjetnički predmeti poput ručnih radova, ikona, predmeta nađenih prilikom arheoloških iskopavanja i svega onoga što obično možemo da vidimo u galerijama i muzejima.

U sklopskc5u SKC-a nalazi se i gradska biblioteka sa oko 35.151 naslova, kao i Kino sala koja je idealna za održavanje filmskih i pozorišnih projekcija, kao i koncerata i raznih drugih programskih sadržaja. Takođe u sklopu SKC-a postoji i radio Republike Srpske-Studio Modriča koji se svakodnevno emituje u periodu od 8 – 12 časova na frekvenciji 107,6 MHz. Više o Srpskom kulturnom centru možete vidjeti na www.skcmodrica.com.

Kulturno-umjetničko društvo “Modriča”

Veliki doprinos kulturi Modriče daje Kulturno-umjetničko društvo “Modriča”. Društvo je osnovano 26. novembra 2007. godine sa ciljem očuvanja kulturnog i umjetničkog naslijeđa naroda Bosne i Hercegovine. Cilj Društva je da nastavi tradiciju Kulturno-prosvjetnog društva Prosvjeta koje je osnovano u Modriči daleke 1902. godine, a koje je zbog zbog posljednjeg rata privremeno bilo ugašeno. Rad KUD-a se ogleda kroz razvoj različitih vidova stvaralaštva:

Književno stvaralaštvo
Na području opštine postoji više subjekata koja se na organizovan način bave razvojem književnog stvaralaštva kao što su: Srpski kulturni centar, Narodna biblioteka Vuk Karadžić, Omladinski književni klub „Mladost“, literarne sekcije u osnovnim i srednjim školama. Društvo je svoje aktivnosti usmjerilo na podršku i učešće u programima koje organizuju navedeni subjekti:književne večeri, promocije knjiga, izdavanje književnih dijela, nagradni konkursi.

Likovno stvaralaštvo
Društvo je svoje aktivnosti usmjerilo na podršku i učešće u programima koje organizuju Srpski kulturni centar, Udruženje likovnih stvaralaca i likovne sekcije u školama kao što su slikarske izložbe, nagradni konkursi, takmičenje u uličnom crtanju.

Scensko stvaralaštvo
Pri Srpskom kulturnom centru od 1993. godine djeluje Dramskorecitatorska sekcija koja je osnivanjem društva ušla u njegov sastav.U radu sekcije učestvuje jedanaest srednjoškolaca i isto toliko osnovaca.U protekloj godini su javno prikazali tri programa za koje je društvo obezbjedilo prostorne uslove, stručni nadzor, kostime i scenske rekvizite.

Muzičko stvaralaštvo
U okviru Društva u martu 2008. godine osnovana je Etno grupa “Vida” sa zadatkom da radi na afirmaciji i popularizaciji nacionalnog etno melosa. Zahvaljujući angažovanju članova grupe i Upravnog odbora obezbjeđeni su prostorni uslovi, kostimi i naknada za stručni rad tako da grupa može nesmetano funkcionisati. Više o Etno grupi “Vida” možete pročitati ovdje.

Plesno stvaralaštvo
Plesna grupa mažoretkinja formirana je u septembru 2007. godine uz izuzetno zalaganje opštine Modriča, posebno Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti. Grupa je od osnivanja Društva njegov kolektivni član i broji trideset šest djevojčica različitog uzrasta. Više o Modričkim mažoretkinjama možete pročitati ovdje.

Folklorno stvaralaštvo
Folklorna sekcija pri Srpskom kulturnom centru formirana je 11. marta 2005. godine a od osnivanja Društva njegov je član. Sekcija radi sa tri uzrasne grupe sa ukupno 122 člana. Imala je četrnaest javnih nastupa na području opštine i deset u drugim gradovima sa pet koreografija povodom društvenih, kulturnih i zabavnih manifestacija. Do sada su obezbijeđena četiri kompleta narodnih nošnji. Sekciji nedostaje vlastito ozvučenje i orkestar koji bi pratio njene javne nastupe.

Pored KUD-a Modriča na prostoru opštine Modriča u razvoju kulture učestvuju i sledeća Kulturno umjetnička društva:
– KUD “Miloševac”, Miloševac,
– KUD “Zavičaj”, Modriča,
– KUD “Zoran Tomušilović Dugo Polje – Botajica”, Dugo Polje i Botajica,
– KUD “Ševko Avdić”, Tarevci,
– KUD “Trebava”, Koprivna,
– KUD “KUD Vranjak”, Vranjak,
– KUD “Aktiv 4”, Modriča
– KUD “Savka Mačak”, Skugrić