• 20. фебруара 2018.
 • 10:00
 • Скупштинска сала

САЗВАНА 15. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 20.2.2018. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ  У 10.00 ЧАСОВА У СКУПШТИНСКОЈ САЛИ (ЗГРАДА ОПШТИНЕ)

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 14. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 28.12.2017. године;
 2. Разматрање Извјештаја о раду Скупштине општине Модрича за 2017. годину;
 3. Разматрање и доношење Одлуке о замјени некретнина;
 4. Разматрање и доношење Закључка о прихватању иницијативе за измјену Регулационог плана „Модрича 2“ у улици Доситеја Обрадовића;
 5. Разматрање и доношење Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Српски културни центар“ Модрича са законом и измјена дјелатности;
 6. Разматрање и доношење Одлуке о измјени Одлуке о оснивању Јавне установе „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича;
 7. Разматрање и доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање два члана Управног одбора ЈПУ „Наша радост“ Модрича;
 8. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу дужности вршиоца дужности директора ЈЗУ „Апотека“ Модрича;
 9. Разматрање и доношење Рјешења о именовању директора ЈЗУ „Апотека“ Модрича;
 10. Разматрање и доношење Рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих лица у ЈЗУ „Апотека“ Модрича;
 11. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу дужности љекара мртвозорника за подручје општине Модрича;
 12. Разматрање и доношење Одлуке о именовању љекара мртвозорника за подручје општине Модрича;
 13. Разматрање и доношење Рјешења о утврђивању права власништва (Славко Тадић);
 14. Разматрање Информације о остваривању права бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида у 2017. години, са освртом на материјално издвајање општине Модрича;
 15. Разматрање Информације о епизотиолошкој ситуацији на подручју општине Модрича за 2017. годину;
 16. Разматрање Извјештаја о раду ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“ за 2017. годину;
 17. Разматрање Информације o раду Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове Подручна јединице Модрича за 2017. годину;
 18. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
 19. Разно.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Никић с.р.