• 19. јуна 2018.
 • 10:00
 • Скупштинска сала

САЗВАНА 18. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 19.6.2018. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ  У 10.00 ЧАСОВА У СКУПШТИНСКОЈ САЛИ (ЗГРАДА ОПШТИНЕ)

Д  н  е  в  н  и     р  е  д
 1. Извод из записника са 17. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 16.05.2018. године;
 2. Разматрање и доношење Одуке о додјели општинских признања и награда за 2018. годину;
 3. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу дужности предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича;
 4. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича;
 5. Разматрање и доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича;
 6. Разматрање и доношење Рјешења о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича;
 7. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању висине новчане накнаде предсједнику и члановима Одбора за жалбе општине Модрича;
 8. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању нацрта Регулационог плана „Палас“;
 9. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању нацрта измјена Регулационог плана „Модрича 2“ у улици Доситеја Обрадовића;
 10. Разматрање и доношење Одлуке о додјели на привремено кориштење објекта Подручне школе у Гаревцу;
 11. Разматрање и доношење Одлуке о замјени некретнина (Симић Нинослав);
 12. Разматрање и доношење Одлуке о замјени некретнина (Скугрић);
 13. Разматрање и доношење Одлуке о приступању изради Локалног акционог плана за унапређење положаја ромске популације у општини Модрича за средњорочни период;
 14. Разматрање и доношење Одлуке о усклађивању акта о оснивању Јавне установе Туристичка организација „Модрича“ Модрича;
 15. Разматрање и доношење Рјешења о утврђивању права власништва на бившем кметском селишту;
 16. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета за период 01.01. до 31.12.2017. године;
 17. Разматрање Извјештаја о кориштењу буџетске резерве за период од 01.01. до 31.12.2017. године;
 18. Разматрање Извјештаја о раду Јавне здравствене установе „Апотека“ Модрича за 2017. годину;
 19. Разматрање Програма рада Јавне здравствене установе „Апотека“ Модрича за 2018. годину;
 20. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
 21. Разно.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Никић с.р.