• 11. децембра 2018.
 • 10:00
 • Скупштинска сала

САЗВАНА 21. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА ­11.12.2018. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ  У 10.00 ЧАСОВА У СКУПШТИНСКОЈ САЛИ  (ЗГРАДА ОПШТИНЕ)

За сједницу је предлажен сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 20. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 20.11.2018. године;
 2. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта ребаланса буџета општине Модрича за 2018. годину;
 3. Разматрање Нацрта буџета општине Модрича за 2019. годину;
 4. Разматрање и доношење Одлуке о куповини непокретности – к.ч. број: 501/6, к.о. Доњи Скугрић;
 5. Разматрање и доношење Закључка о прихватању иницијативе за измјену дијела Регулационог плана „Предузетничка зона“ на к.ч. 1325/1, к.ч. 1324, к.ч. 1323/6, к.ч. 1323/1, к.ч. 3265/2, к.ч. 3252/5, к.ч. 1323/7, дио к.ч. 1321/3, дио к.ч. 1321/2, к.ч. 1321/12, к.ч. 1321/13, к.ч. 1321/127, к.ч. 1321/128, к.ч. 1321/3, к.ч. 1322; к.о. Модрича;
 6. Разматрање и доношење Одлуке о заснивању права грађења уз раскидни услов на земљишту у власништву општине Модрича;
 7. Разматрање и доношење Одлуке о заснивању права личне службености – правo становања;
 8. Разматрање и доношење Одлуке о висини закупнине у стамбеним јединицама социјалног становања;
 9. Разматрање и доношење Рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за спровођење поновног Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича;
 10. Разматрање Информације о стању спорта у општини Модрича;
 11. Анализа положаја жена у свим областима у општини Модрича у складу са Законом о равноправности полова;
 12. Приједлози, иницијативе и питања одборника;
 13. Разно.

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић, с.р.