• 18. априла 2019.
 • 10:00
 • Скупштинска сала

САЗВАНА 24. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 18.4.2019. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10.00 ЧАСОВА У СКУПШТИНСКОЈ САЛИ (ЗГРАДА ОПШТИНЕ)

За сједницу је предлажен сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 23. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 28.02.2019. године;
 2. Разматрање Извјештаја о раду Начелника општине за 2018. годину;
 3. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника одјељења за пријемну канцеларију и информисање;
 4. Разматрање и доношење Рјешења o именовању начелника одјељења за пријемну канцеларију и информисање;
 5. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу дужности директора Јавне установе Туристичка организација „Модрича“ Модрича;
 6. Разматрање и доношење Рјешења o именовању директора Јавне установе Туристичка организација „Модрича“ Модрича;
 7. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу дужности предсједника Комисије за буџет и финансије Скупштине општине Модрича;
 8. Разматрање и доношење Рјешења о именовању предсједнице Комисије за буџет и финансије Скупштине општине Модрича;
 9. Разматрање и доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича;
 10. Разматрање и доношење Одлуке о објављивању јавног огласа за именовање једног члана Општинске изборне комисије Модрича;
 11. Разматрање и доношење Рјешења о именовању Комисије за провођење поступка по јавном огласу за именовање једног члана Општинске изборне комисије Модрича;
 12. Разматрање и доношење Одлуке о измјени Одлуке о закупу;
 13. Разматрање и доношење Одлуке о ревизији Регулационог плана „Модрича 1“;
 14. Разматрање и доношење Одлуке о именовању Савјета за праћење ревизије Регулационог плана „Модрича 1“;
 15. Разматрање и доношење Одлуке о ревизији Регулационог плана „Предузетничка зона“;
 16. Разматрање и доношење Одлуке о именовању Савјета за праћење ревизије Регулационог плана „Предузетничка зона“;
 17. Разматрање Извјештаја о годишњем утрошку намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената за 2018. годину;
 18. Разматрање Приједлога плана годишњег утрошка средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2019. години;
 19. Разматрање Информације о здравственом стању животиња на подручју општине Модрича за 2018. годину;
 20. Разматрање Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника у Добоју за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године (општина Модрича);
 21. Разматрање Извјештаја о раду Територијалне ватрогасне јединице Модрича за 2018. годину;
 22. Разматрање Извјештаја о раду Комуналне полиције за период од 01.01. до 31.12.2018. године;
 23. Разматрање Информације о односима са јавношћу и информисању грађана;
 24. Разматрање Захтјева А.Д. „Комуналац – Модрича“ за повећање цијене за прикупљање и одвоз комуналног отпада из домаћинства;
 25. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе „Развојна агенција општине Модрича“ за 2018. годину;
 26. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе Центар за социјални рад Модрича за 2018. годину;
 27. Разматрање Извјештаја о раду Јавне здравствене установе „Апотека“ Модрича за 2018. годину;
 28. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе „Културно-спортски центар“  Модрича за 2018. годину;
 29. Разматрање Извјештаја о раду Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича за 2017. годину;
 30. Разматрање Извјештаја о раду Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича за 2018. годину;
 31. Разматрање Програма рада Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича за 2019. годину;
 32. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
 33. Разно.

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић, с.р.