• 30. октобра 2019.
 • 10:00
 • Скупштинска сала

САЗВАНА 28. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 30.10.2019. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10.00 ЧАСОВА У СКУПШТИНСКОЈ САЛИ (ЗГРАДА ОПШТИНЕ)

За сједницу је предложен сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 27. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 13.09.2019. године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу чланова Савјета за урбанистичко планирање, грађење и комуналне дјелатности;
 3. Разматрање и доношење Рјешења о именовању чланова Савјета за урбанистичко планирање, грађење и комуналне дјелатности;
 4. Разматрање и доношење Одлуке о дугорочном задужењу општине Модрича путем прве емисије обвезница;
 5. Разматрање и доношење Одлуке о првој емисији обвезница јавном понудом;
 6. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета за период 01.01. до 30.06.2019. године;
 7. Разматрање Извјештаја о кориштењу буџетске резерве за период 01.01. до 30.06.2019. године;
 8. Разматрање и доношење Закључка о прихватању иницијативе за Измјену регулационог плана „Модрича 2“ на парцели к.ч. 158 к.о. Модрича;
 9. Разматрање и доношење Одлуке о приступању Споразуму начелника за климу и енергију и изради Акционог плана за одрживу енергију и борбу против климатских промјена;
 10. Разматрање и доношење Одлуке о измјени и допуни Одлуке о стипендирању студената и додјели студенских стипендија;
 11. Разматрање Информације о реализацији Програма Омладинске политике у 2018. години;
 12. Разматрање Извјештаја о раду ЈПУ „Наша радост“ Модрича за школску 2018/2019. годину;
 13. Разматрање Програма рада ЈПУ „Наша радост“ Модрича за радну 2019/2020. годину;
 14. Разматрање Извјештаја о упису ученика у основне и средњој школи у школској 2019/2020 години, са освртом на успјех ученика, стање кадрова, материјални положај школа и опромљеност подручних основних школа;
 15. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
 16. Разно.

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић, с.р.