• 30. oktobra 2019.
 • 10:00
 • Skupštinska sala

SAZVANA 28. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA ZA 30.10.2019. GODINE SA POČETKOM U 10.00 ČASOVA U SKUPŠTINSKOJ SALI (ZGRADA OPŠTINE)

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Izvod iz zapisnika sa 27. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 13.09.2019. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju članova Savjeta za urbanističko planiranje, građenje i komunalne djelatnosti;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju članova Savjeta za urbanističko planiranje, građenje i komunalne djelatnosti;
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o dugoročnom zaduženju opštine Modriča putem prve emisije obveznica;
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o prvoj emisiji obveznica javnom ponudom;
 6. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta za period 01.01. do 30.06.2019. godine;
 7. Razmatranje Izvještaja o korištenju budžetske rezerve za period 01.01. do 30.06.2019. godine;
 8. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvatanju inicijative za Izmjenu regulacionog plana „Modriča 2“ na parceli k.č. 158 k.o. Modriča;
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju Sporazumu načelnika za klimu i energiju i izradi Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena;
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata i dodjeli studenskih stipendija;
 11. Razmatranje Informacije o realizaciji Programa Omladinske politike u 2018. godini;
 12. Razmatranje Izvještaja o radu JPU „Naša radost“ Modriča za školsku 2018/2019. godinu;
 13. Razmatranje Programa rada JPU „Naša radost“ Modriča za radnu 2019/2020. godinu;
 14. Razmatranje Izvještaja o upisu učenika u osnovne i srednjoj školi u školskoj 2019/2020 godini, sa osvrtom na uspjeh učenika, stanje kadrova, materijalni položaj škola i opromljenost područnih osnovnih škola;
 15. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
 16. Razno.

PREDSJEDNIK
Siniša Nikić, s.r.