• 25. februara 2020.
 • 10:00
 • Skupštinska sala

SAZVANA 32. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA ZA 25.02.2020. GODINE SA POČETKOM U 10.00 ČASOVA U SKUPŠTINSKOJ SALI (ZGRADA OPŠTINE)

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Izvod iz zapisnika sa 31. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 27.12.2019. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru komisije za provođenje izbora potpredsjednika Skupštine opštine Modriča;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru potpredsjednika Skupštine opštine Modriča;
 4. Razmatranje Izvještaja o radu Skupštine opštine Modriča za 2019. godinu;
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Modriča;
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Modriča;
 7. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa Kapitalnih ulaganja u 2019. godini;
 8. Razmatranje Programa Kapitalnih ulaganja na području opštine Modriča za 2020. godinu;
 9. Razmatranje Odluke o utvrđivanju Nacrta regulacionog plana „Modriča 1“;
 10. Razmatranje Odluke o utvrđivanju Nacrta regulacionog plana „Preduzetnička zona“;
 11. Razmatranje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun rente;
 12. Razmatranje Odluke o reviziji Regulacionog plana „Tržnica“;
 13. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o stipendiranju studenata i dodjeli studenskih stipendija;
 14. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u 2019. godini, sa osvrtom na materijalno izdvajanje opštine Modriča;
 15. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Lokalnog akcionog plana za reintegraciju BH državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji na području opštine Modriča za period 2019.-2020. godine u 2019. godini;
 16. Razmatranje Plana rada JP Srpski kulturni centar Modriča za 2020. godinu;
 17. Razmatranje i donošenje Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Željko Bambulović);
 18. Razmatranje Informacije o radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove – Područna jedinica Modriča za 2019. godinu;
 19. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika
 20. Razno.