• 27. априла 2017.
 • 10:00
 • Скупштинска сала

С А З В А Н А

7. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 27.04.2017. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ  У 10.00 ЧАСОВА У СКУПШТИНСКОЈ САЛИ  (ЗГРАДА ОПШТИНЕ)

            За сједницу је предложен сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 6. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 31.03.2017. године;
 2. Разматрање Извјештаја о раду Начелника општине за 2016. годину;
 3. Разматрање и доношење Одлуке о приступању изради измјена Регулационог плана „Модрича 2“- Алфа;
 4. Разматрање и доношење Одлуке о именовању Савјета за праћење израде измјена дијела Регулационог плана „Модрича 2“ – Алфа;
 5. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу члана Управног одобра Јавне здравствене установе „Апотека“ Модрича;
 6. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности члана Управног одобра Јавне здравствене установе „Апотека“ Модрича;
 7. Разматрање и доношење Рјешења о утврђивању права власништва (Новаковић Живан);
 8. Разматрање и доношење Рјешења о утврђивању права власништва (Лазаревић Владо);
 9. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу дужности љекара мртвозорника за подручје општине Модрича;
 10. Разматрање и доношење Рјешења о именовању љекара мртвозорника за подручје општине Модрича;
 11. Разматрање Извјештаја о годишњем утрошку намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената за 2016. годину;
 12. Разматрање Приједлога плана годишњег утрошка средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2017. години;
 13. Разматрање Извјештаја о раду Комуналне полиције за 2016. годину;
 14. Разматрање Извјештаја о рјешавању предмета у управном поступку у 2016. години;
 15. Разматрање Информације о стању и положају лица са посебним потребама у 2016. години;
 16. Разматрање Извјештаја о раду Територијалне ватрогасне јединице Модрича за 2016. годину;
 17. Разматрање Програма рада Територијалне ватрогасне јединице Модрича за 2017. годину;
 18. Разматрање Извјештаја о раду ЈУ Центар за социјални рад Модрича за 2016. годину;
 19. Разматрање Програма рада ЈУ Центар за социјални рад Модрича за 2017. годину;
 20. Разматрање Извјештаја о раду ЈУ Туристичка организација „Модрича“ за 2016. годину;
 21. Разматрање Програма рада ЈУ Туристичка организација „Модрича“ за 2017. годину;
 22. Разматрање Извјештаја о раду ЈЗУ „Апотека“ Модрича за 2016. годину;
 23. Разматрање Програма рада ЈЗУ „Апотека“ Модрича за 2017. годину;
 24. Разматрање Извјештаја о раду ЈУ „Културно-спортски центар“ Модрича за 2016. годину;
 25. Разматрање Програма рада ЈУ „Културно-спортски центар“ Модрича за 2017. годину;
 26. Разматрање Извјештаја о раду ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“ за 2016. годину:
 27. Разматрање Програма рада ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“ за 2017. годину:
 28. Разматрање Извјештаја о раду ЈЗУ Дом здравља Модрича за 2016. годину;
 29. Разматрање Програма рада ЈЗУ Дом здравља Модрича за 2017. годину;
 30. Разматрање Информације о стању јавне безбједности на подручју општине Модрича у 2016. години:
 31. Разматрање Информације о стању безбједности саобраћаја на подручју општине Модрича у 2016. години;
 32. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
 33. Разно.