ЈАВНA НАБАВКА РОБА И УСЛУГА
НАБАВКА, ИСПОРУКА, МОНТАЖА И СТАВЉАЊЕ У ПОГОН ЛИНИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ СОКОВА И СИРУПА ОД  ВОЋА И ПОВРЋА  У ПОСЛОВНО-ПРЕДУЗЕТНИЧКОМ  ЦЕНТРУ  «ЈАБУЧИК»  МОДРИЧА

Tендерска документација

Техничка спецификација

Обавјештење о набавци