ЈАВНA НАБАВКА РАДОВА
ИЗВОЂЕЊЕ ДЕТАЉНИХ ХИДРОГЕОЛОШКИХ РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ХРОНИЧНУ ПСИХИЈАТРИЈУ МОДРИЧА

Тендерска доукументација

Пројекат Детаљних хидрогеолошких истраживања

ЈАВНA НАБАВКА РОБА И УСЛУГА 
НАБАВКА, ИСПОРУКА, МОНТАЖА И СТАВЉАЊЕ У ПОГОН ЛИНИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ СОКОВА И СИРУПА ОД  ВОЋА И ПОВРЋА  У ПОСЛОВНО-ПРЕДУЗЕТНИЧКОМ  ЦЕНТРУ  «ЈАБУЧИК»  МОДРИЧА

Tендерска документација

Техничка спецификација

Обавјештење о набавци