Мјесна заједница се образује Одлуком Скупштине општине Модрича у складу са законом за дио једног или више насељених мјеста које чине територијално економску цјелину за задовољавање потреба становништва у Мјесној заједници.

У Мјесној заједници грађани задовољавају заједничке потребе и интересе у областима уређења насеља, становања, комуналне дјелатности, здравствене и социјалне заштите, заштите животне средине, образовања и васпитања, културе, физичке културе, као и у другим областима које сами утврде Статутом Мјесне заједнице и другим актима, у складу са законом и Статутом општине Модрича. Орган Мјесне заједнице је Савјет Мјесне заједнице.

На подручју општине Модрича постоји 24 мјесне заједнице:

МЗ БАБЕШНИЦА
Предсједник Савјета: Ваић Лука
Контакт телефон: 053/871-412
Број становника: 400

МЗ БОРОВО ПОЉЕ
Предсједник Савјета: Паљић Мирослав
Контакт телефон: 065/679-361
Број становника: 200

МЗ БОТАЈИЦА
Предсједник Савјета: Карамановић Жељко
Контакт телефон: 065/989-192
Број становника: 780

МЗ ВРАЊАК
Предсједник Савјета: Цвијановић Бранко
Контакт телефон: 065/901-638
Број становника: 1600
Веб страница: www.vranjak.net, www.vranjak.info

МЗ ВРАЊАК 1
Предсједник Савјета: Цвијановић Душан
Контакт телефон: 065/560-957
Број становника: 1300
Веб странице: www.vranjak.net, www.vranjak.info

МЗ ГАРЕВАЦ
Предсједник Савјета: Токић Горан
Контакт телефон: 065/421-020
Број становника: 450
Веб страница: www.garevac.info

МЗ ДОБРИЊА
Предсједник Савјета: Татић Ненад
Контакт телефон: 065/690-042
Број становника: 1200

МЗ ДУГО ПОЉЕ
Предсједник Савјета: Милинковић Радован
Контакт телефон: 065/333-874
Број становника: 1600

МЗ КЛАДАРИ ГОРЊИ
Предсједник Савјета: Симић Јовица
Контакт телефон: 065/937-795
Број становника: 385

МЗ КЛАДАРИ ДОЊИ
Предсједник Савјета: Бичвић Мато
Контакт телефон: 063/157-101
Број становника: 230

МЗ КОПРИВНА
Предсједник Савјета: Јеремић Благоје
Контакт телефон: 065/821-204
Број становника: 1900
Веб страница: www.koprivna.com

МЗ КОПРИВНСКА ТРЕБАВА
Предсједник Савјета: Жегарац Мирко
Контакт телефон: 065/240-952
Број становника: 310

МЗ КРЧЕВЉАНИ
Предсједник Савјета: Лазић Нико
Контакт телефон: 065/659-943
Број становника: 290

МЗ МИЛОШЕВАЦ
Предсједник Савјета: Брадашевић Рајко
Контакт телефон: 065/992-049
Број становника: 2500
Веб страница: www.milosevac.com

МЗ МОДРИЧА I
Предсједник Савјета: Дујковић Дејан
Контакт телефон: 065/040-918
Број становника: 3929

МЗ МОДРИЧА II
Предсједник Савјета: Сарван Наида
Контакт телефон: 065/798-011
Број становника: 5000

МЗ МОДРИЧА III
Предсједник Савјета: Бјелић Боро
Контакт телефон: 066/185-535
Број становника: 1870

МЗ МОДРИЧА IV
Предсједник Савјета: Пејић Душко
Контакт телефон: 065/962-004
Број становника: 2000

МЗ МОДРИЧА V
Предсједник Савјета: Кривошија Данијел
Контакт телефон: 065/042-263
Број становника: 1200

МЗ РИЈЕЧАНИ
Предсједник Савјета: Ђукић Мито
Контакт телефон: 065/892-689
Број становника: 462

МЗ СКУГРИЋ
Предсједник Савјета: Ђурић Мићо
Контакт телефон: 065/952-373
Број становника: 2600

МЗ ТАРЕВЦИ
Предсједник Савјета: Дугић Зијад
Контакт телефон: 065/783-958
Број становника: 1000
Веб страница: www.tarevci.info

МЗ ТОЛИСА
Предсједник Савјета: Ристић Горан
Контакт телефон: 066/865-736
Број становника: 500

МЗ ЧАРДАК
Предсједник Савјета: Перковић Стјепан
Контакт телефон: 063/121-298
Број становника: 500

Напомена: Подаци за број становника су процјене Мјесних заједница.