Mjesna zajednica se obrazuje Odlukom Skupštine opštine Modriča u skladu sa zakonom za dio jednog ili više naseljenih mjesta koje čine teritorijalno ekonomsku cjelinu za zadovoljavanje potreba stanovništva u Mjesnoj zajednici.

U Mjesnoj zajednici građani zadovoljavaju zajedničke potrebe i interese u oblastima uređenja naselja, stanovanja, komunalne djelatnosti, zdravstvene i socijalne zaštite, zaštite životne sredine, obrazovanja i vaspitanja, kulture, fizičke kulture, kao i u drugim oblastima koje sami utvrde Statutom Mjesne zajednice i drugim aktima, u skladu sa zakonom i Statutom opštine Modriča. Organ Mjesne zajednice je Savjet Mjesne zajednice.

Na području opštine Modriča postoji 24 mjesne zajednice:

MZ BABEŠNICA
Predsjednik Savjeta: Cvijanović Milutin
Kontakt telefon: 065/087-018
Broj stanovnika: 400

MZ BOROVO POLJE
Predsjednik Savjeta: Bojić Savo
Kontakt telefon: 065/414-181
Broj stanovnika: 200

MZ BOTAJICA
Predsjednik Savjeta: Smiljanić Miloš
Kontakt telefon: 065/024-557
Broj stanovnika: 780

MZ VRANJAK
Predsjednik Savjeta: Janković Jerotija
Kontakt telefon: 065/794-130
Broj stanovnika: 1600
Veb stranica: www.vranjak.net

MZ VRANJAK 1
Predsjednik Savjeta: Cvijanović Dušan
Kontakt telefon: 065/560-957
Broj stanovnika: 1300
Veb stranice: www.vranjak.net

MZ GAREVAC
Predsjednik Savjeta: Tokić Vlado
Kontakt telefon: 065/744-820
Broj stanovnika: 450
Veb stranica: www.garevac.info

MZ DOBRINJA
Predsjednik Savjeta: Ilić Dragan
Kontakt telefon: 065/997-622
Broj stanovnika: 1200

MZ DUGO POLJE
Predsjednik Savjeta: Milinković Radovan
Kontakt telefon: 065/333-874
Broj stanovnika: 1600

MZ KLADARI GORNJI
Predsjednik Savjeta: Simić Jovica
Kontakt telefon: 065/937-795
Broj stanovnika: 385

MZ KLADARI DONJI
Predsjednik Savjeta: Bičvić Jozo
Kontakt telefon: 066/137-447
Broj stanovnika: 230

MZ KOPRIVNA
Predsjednik Savjeta: Nikić Branko
Kontakt telefon: 065/361-688
Broj stanovnika: 1900
Veb stranica: www.koprivna.com

MZ KOPRIVNSKA TREBAVA
Predsjednik Savjeta: Kuzmanović Sretko
Kontakt telefon: 065/154-332
Broj stanovnika: 310

MZ KRČEVLJANI
Predsjednik Savjeta: Lazić Niko
Kontakt telefon: 065/659-943
Broj stanovnika: 290

MZ MILOŠEVAC
Predsjednik Savjeta: Bradašević Rajko
Kontakt telefon: 065/992-049
Broj stanovnika: 2500
Veb stranica: www.milosevac.com

MZ MODRIČA I
Predsjednik Savjeta: Popović Milan
Kontakt telefon: 066/216-614
Broj stanovnika: 3929

MZ MODRIČA II
Predsjednik Savjeta: Devedžić Zijad
Kontakt telefon: 062/462-474
Broj stanovnika: 5000

MZ MODRIČA III
Predsjednik Savjeta: Bjelić Boro
Kontakt telefon: 066/185-535
Broj stanovnika: 1870

MZ MODRIČA IV
Predsjednik Savjeta: Božić Mile
Kontakt telefon: 065/639-495
Broj stanovnika: 2000

MZ MODRIČA V
Predsjednik Savjeta: Jovičić Tibor
Kontakt telefon: 065/373-163
Broj stanovnika: 2400

MZ RIJEČANI
Predsjednik Savjeta: Simić Drago
Kontakt telefon: 065/997-775
Broj stanovnika: 462

MZ SKUGRIĆ
Predsjednik Savjeta: Savić Milan
Kontakt telefon: 066/662-242
Broj stanovnika: 2600

MZ TAREVCI
Predsjednik Savjeta: Mehanović Redžo
Kontakt telefon: 063/994-949
Broj stanovnika: 1000
Veb stranica: www.tarevci.info

MZ TOLISA
Predsjednik Savjeta: Stevanović Ljubica
Kontakt telefon: 066/982-040
Broj stanovnika: 500

MZ ČARDAK
Predsjednik Savjeta: Perković Stjepan
Kontakt telefon: 063/758-710
Broj stanovnika: 500

Napomena: Podaci za broj stanovnika su procjene Mjesnih zajednica.