NIKOLA SAVIĆ

Tel:00387 (0)53 810 170
Faks: 00387 (0)53 810 185
E-mail: znacelnik@modrica.ba

  • Biografija
  • Posao zamjenika načelnika opštine
  • Rođen 01.01.1968. godine u Vranjaku, po zanimanju diplomirani ekonomista – master. Osnovnu i srednju školu završio u Modriči a diplomske i postdiplomske studije u Beogradu. Otac dva djeteta.
    Od 1997. do 2005. godine radio u Ministarstvu odbrane, bio direktor Srpskog kulturnog centra Modriča od 2005. do imenovanja za zamjenika načelnika opštine 2012. godine. U period od 2005. do 2012. godine obavljao i funkciju predsjednika Opštinske boračke organizacije Modriča.

  • Zamjenik načelnika zamjenjuje načelnika opštine u poslovima koje mu on povjeri, a u slučaju spriječenosti ili odsutnosti načelnika zamjenjuje ga u svim poslovima.