U partnerstvu sa Opštinom Modriča

Poziv organizacijama civilnog društva za javnu raspravu o temama predstojećeg javnog poziva za organizacije civilnog društva

 koji organizuju ReLOaD projekat i Opština Modriča

 

Projekat “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)“ u saradnji sa Opštinom Modriča objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za javnu raspravu o temama predstojećeg javnog poziva za predaju prijedloga projekata koji će objaviti ReLOaD projekat i Opština Modriča.

ReLOaD projekat i Opština Modriča predlažu sljedeće prioritetne oblasti za javni poziv, koje su u skladu sa strateškim dokumentima Opština Modriča.

  1. Projekti ruralnog razvoja kroz unapređenje poljoprivredne proizvodnje
  2. Podrška projektima u oblasti edukacije stanovništva iz opštine Modriča sa svrhom povećanja konkurentnosti na tržištu rada sa naglaskom na mlade i žene
  3. Socijalna inkluzija marginalizovanih grupa s fokusom na djecu s posebnim potrebama i starije građane
  4. Projekti unapređenja kulturnih sadržaja na području opštine Modriča
  5. Omasovljavanje sportskih aktivnosti i rekreacije
  6. Projekti i aktivnosti unapređenja sadržaja za djecu i mlade u slobodno vrijeme

Javna rasprava će se održati 24. maja 2019. godine u Opštini Modriča (Skupštinska sala – III sprat), sa početkom u 12.00 sati.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu finansira Evropska unija, a provodi UNDP.