Пројекат за опоравак од поплава објављује:

Јавни позив

за одабир корисника и корисница из социјално угрожених категорија становништва, за изградњу и санацију стамбених јединица уништених или оштећених у поплавама 2014. године.

 Јавни позив је отворен од 9. октобра до 9. новембра 2017. године.

 Пројекат за опоравак од поплава финансира Европска унија, у сарадњи са владама ентитета, а имплементира Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у Босни и Херцеговини (БиХ), заједно са партнерским невладиним организацијама, општинама и градовима. Пројекат помаже трајно стамбено збрињавање и економско оснаживање социјално угрожених категорија становништва у поплављеним подручјима, кроз изградњу и санацију индивидуалних стамбених објеката, помоћ малој пољопривреди, те креирање нових радних мјеста у приватном сектору.

Пријаву на јавни позив могу поднијети физичка лица, односно носиоци домаћинства за породице, и то у мјесту пребивалишта, у просторијама општине, односно градске управе. Формулар за пријаву, са критеријима за одабир, може се преузети у просторијама општине или градске управе, у центрима за социјални рад и у мјесним заједницама. Формулари се могу преузети и на wеб страницама општина и градских управа, те на wеб страници УНДП-а у БиХ: www.ba.undp.org.

Јавни позив

Пријавни образац