у партнерству са Општином Модрича

 

ОПШТИНА МОДРИЧА У ПАРТНЕРСТВУ СА РАЗВОЈНИМ ПРОГРАМОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА РАСПИСУЈЕ:

ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ЗА ПРЕДАЈУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ (РеЛОаД)

 

РеЛОаД је регионални пројекат којег финансира Европска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у шест земаља/територија Западног Балкана и то: Албанија, Република Сјеверна Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово[1] и Србија.

Општина Модрича и пројекат РеЛОаД позивају све организације цивилног друштва (ОЦД)/невладине организације (НВО) из Босне и Херцеговине да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима општине Модрича који су наведени у документу Стратегија развоја општине Модрича за период 2017.- 2026., из сљедећих приоритетних области:

 1. Пројекти руралног развоја кроз унапређење полјопривредне производње
 2. Подршка пројектима у области едукације становништва из општине Модрича са сврхом повећања конкурентности на тржишту рада са нагласком на младе и жене
 3. Социјална инклузија маргинализованих група с фокусом на дјецу са потешкоћама у развоју и старије грађане
 4. Пројекти унапређења културних садржаја на подручју општине Модрича
 5. Омасовлјење спортских активности и рекреације
 6. Пројекти и активности унапређења садржаја за дјецу и младе у слободно вријеме

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 10.000 КМ до 70.000 КМ. Једна организација цивилног друштва може поднијети више пројектних приједлога с тим да је максималан новчани износ средстава која могу бити додијељена за имплементацију пројеката једној организацији цивилног друштва током укупног трајања РеЛОаД пројекта (три године) 120.000 КМ.

 Општина Модрича и УНДП задржавају право да не додијеле сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози  не задовољавају задане критерије.

Дужина трајања сваког пројекта може бити од пет (5) до девет (9) мјесеци. Изабрани пројекти се требају реализовати у периоду септембар 2019. – мај 2020. године.

 

ПРАВО УЧЕШЋА:

Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване ОЦД и НВО (удружење/удруга или фондација), у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини.

Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за аплицирање и критеријима за финансирање пројеката могу пронаћи у Смјерницама за апликанте у оквиру јавног позива.

 

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Све потребне информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на wеб страници: www.ba.undp.org, као и на wеб страници Општине Модрича www.modrica.ba

Документација за пријаву на јавни позив за општину Модрича такође се може преузети од 10. јуна до 22. јула 2019. године, слањем захтјева са називом заинтересоване организације на е-маил: registry.ba@undp.org; nprivreda@modrica.ba или лично преузимањем у канцеларији бр. 8, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности (ИИ спрат), Општина Модрича.

ИНФОРМАТИВНЕ СЕСИЈЕ:

 • За заинтересоване представнике ОЦД планиран је тродневни Тренинг управљања пројектним циклусом (ПЦМ) са почетком 18. јуна 2019. године у 10,00 сати у сали Скупштине општине Модрича. Представници ОЦД могу се пријавти за ПЦМ тренинг на емаил адресу nprivreda@modrica.ba до петка, 14. јуна 2019. године до 14.00 сати.
 • Информативни састанак са заинтересованим организацијама „Отворени дан“ ће бити одржан 13. јуна 2019. године од 11,00 до 12,00 сати у учионици ЈП Српски културни центар у Модричи. Потенцијални апликанти ће током састанка бити детаљније упознати са позивом, начином пријављивања, критеријима, итд.
 • Представницима ОЦД ће бити пружена додатна помоћ консултанта/ментора, а први састанак са ментором планиран је за 20. јун 2019. године од 14,00 у склопу задњег дана ПЦМ тренинга. Додатни састанци које организује ментор са ОЦД/НВО ће се такође одржавати јавно, а распоред ће, укључујући датум и вријеме, бити објављен путем општинске интернет странице. У сврху транспарентности записници са одржаних састанака са ментором ће бити објављени на страници Општине Модрича. На овај начин ће се омогућити да информације буду доступне за ОЦД/НВО које нису биле у могућности да присуствују састанцима са ментором.
 • Питања у вези са јавним позивом се могу поставити путем е-маил адресе ba@undp.org са назнаком за РеЛОаД пројекат. Питања се могу постављати до 17. јула 2019. године. Одговори на упите ће бити достављени у писаној форми унутар три радна дана од примања упита.
 • Осим тога, доступан је и документ Информације о честим грешкама као и Често постављана питања. Оба документа су резултат раније објављеног позива у општини Модрича и односе се на нове подносиоце захтјева како би се избјегли исти или слични пропусти током овог позива.

 

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:

Испуњена апликација (са комплетном захтјеваном документацијом) се мора доставити у три (3) примјерка у штампаној форми и једној електронској копији (ЦД или УСБ) у затвореној коверти препорученом поштом или лично током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 7 до 15 часова на сљедећу адресу, са назнаком за РеЛОаД пројекат:

Општина Модрича
Шалтер сала
Видовданска 1.
74480 Модрича
Босна и Херцеговина

Рок за предају апликација је 22. јул 2019. године, до 15. часова. Апликације достављене након  наведеног рока ће бити разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум слања прије званичног истека рока.

Вањска страна коверте мора садржавати назив позива за предају приједлога пројеката, пуно име и адресу апликанта, пуни назив пројекта и навод „Не отварати прије званичног отварања”.

О примљеној пошиљци у Општини ће се водити уредна евиденција и издавати потврде о пријему.

 Сви апликанти који су предали приједлоге пројеката, који су прихваћени или одбијени ће бити обавјештени у писаној форми о одлуци у вези са њиховим приједлогом пројекта у року од 30 дана од дана затварања јавног позива. Резултати ће бити објављени на www.ba.undp.org те на wеб страници Општине Модрича (www.modrica.ba), као и на огласној плочи Општине. Организације чији пројекти буду одобрени ће бити дужне да их преведу на енглески језик и доставе донатору прије потписивања уговора.

[1]Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

 

>> ПРИЛОЗИ <<