У склопу реализације пројекта „Образовањем до запошљавања“ финансираног од стране Европске уније кроз програм „Инструмент предприступне помоћи ИПА II“  који реализује Центар за промоцију европских вриједности ЕУРОПЛУС,  Добој у партнерству са УГ „БиосПЛУС“  Дервента објављује се:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за бесплатно похађање обуке по програму оспособљавања за
израду горњих дијелова обуће

 

Обука ће трајати 380 школских часова (комбинација теоријске наставе (40 часова) и практичног рада у предузећу (340 часова) ) и изводиће се у Модричи.

Циљ обуке је оспособити полазнике за кројење и шивање горњих дијелова обуће.

По завршетку обуке, вршиће се и провјера савладаности програма полагањем испита провјере знања. Полазници који успјешно положе испит провјере знања стичу јавно важеће Увјерење о оспособљавању, са правом уписа у радну књижицу.

Полазници обуке ће имати обезбјеђен топли оброк за вријеме реализације практичног дијела обуке.

Најбољи полазници обуке ће бити запослени (минимално 14 полазника обуке).

 ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа на овом јавном позиву имају незапослена лица са подручја општине Модрича.

УСЛОВИ
– завршена најмање основна школа
– општа радна способност.

ДОКУМЕНТАЦИЈА
Особе које желе похађати обуку морају поднијети сљедећу документацију:

  • пријавни образац (добија се у просторијама Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине Модрича, улица Видовданска бр. 1; у просторијама Завода за запошљавање, Биро Модрича, улица Николе Пашића бр. 2, или у просторијама предузећа „КОМО“, Светосавска бб)
  • увјерење о незапослености издато од стране Завода за запошљавање РС, филијала Добој, биро Модрича
  • копија личне карте
  • свједочанство о завршеној основној школи или диплома о завршеној средњој школи (овјерена копија) – доставиће накнадно само кандидати који буду одабрани да похађају обуку
  • увјерење о здравственој способности – доставиће накнадно само кандидати који буду одабрани да похађају обуку
  • копија извода из матичне књиге родјених – доставиће накнадно само кандидати који буду одабрани да похађају обуку.

Приликом пријаве предност ће имати незапослене жене.

Позив остаје отворен до 15.04.2017. године. На обуку ће бити уписана 24 полазника.

Више информација на е-маил: europlus@europlus.ba или на телефон 053/226-237.