Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u skladu sa Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske 2016 – 2020. godina i Programom rada sa finansijskim planom Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća za 2019. godinu, a u okviru Evropske mreže preduzetništva, raspisuje Javni poziv za pružanje besplatne obuke u oblasti kontrolinga na području Republike Srpske.

Kontroling je njemačka metodologija upravljanja preduzećem kojom se prikupljaju informacije neophodne rukovodiocima za donošenje kvalitetnih odluka (izrada budžeta, strateško planiranje, obračun troškova i učinaka, interno informisanje i izvještavanje, planiranje investiranja i dezinvestiranja, analiziranje poslovanja preduzeća, uvođenja elektronske obrade podataka, posebna istraživanja i sl.).

Cilj obuke je da polaznici steknu osnovna znanja iz oblasti kontrolinga i ovladaju alatima i tehnikama koje će praktično primjeniti u preduzeću.

Obuka obuhvata teorijski i praktični dio i u potunosti je besplatna, a polaznici dobijaju sertifikat o završenoj obuci koji izdaje Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća
i ICV InternationalerControllerVerein (Međunarodno udruženje kontrolera).

Javni poziv je otvoren od 08. do 26. maja 2019. godine.

Više informacija o samom Javnom pozivu, kao i o uslovima i načinu prijave možete pronaći na veb stranici Agencije http://rars-msp.org/sr/javni-poziv-za-pruzanje/n1174.

U cilju što uspješnijeg uspostavljanja kontroling sistema u Republici Srpskoj u 2019. godini, molimo vas da ovu informaciju proslijedite svim potencijalnim učesnicima i preduzećima u vašoj regiji, te da, ukoliko je to moguće,  navedeni Javni poziv objavite na internet stranici vaše institucije.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate na imejl: een@rars-msp.org ili na broj telefona: 051/222-120.