РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧАНАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
стамбенокомуналне послове и екологију

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16) Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију општине Модрича, објављује:

ОГЛАС

Обавјештава се јавност и власници непокретности да се Нацрт измјена Регулационог плана „Модрича 2“ – „Алфа“ излаже на јавни увид сваки радни дан осим суботе, недеље и државних празника у периоду од 20.10.2017. до 20.11.2017 год. у времену од 8:00h до 15:00h.

Нацрт измјена Регулационог плана „Модрича 2“ – „Алфа“ излаже се у просторијама:

  1. Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију општине Модрича, Ул. Видовданска бр. 1, Модича.
  2. „АТРИЈ“ д.о.о. Добој, Ул. Кнеза Милоша бр. 40, Добој.
  3. Српски културни центар, Трг Др. Милана Јелића бр. 17, Модрича.
  4. Мјесна заједница Модрича 1, Ул. Видовданска бр. 72, Модрича.
  5. Мјесна заједница Модрича 2, Ул. Јована Дучића бр. 6, Модрича.

Нацрт измјена Регулационог плана „Модрича 2“ – „Алфа“ биће објављен и на web страници – www.modrica.ba

Детаљне информације, објашњења и помоћ у формулисању примједби може се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију општине Модрича, Ул. Видовданска бр. 1 и у фирми „АТРИЈ“ д.о.о., Ул. Кнеза Милоша бр. 40 у Добоју.

Примједбе, приједлоге и мишљења о нацрту уписују се у свеску која се налази у просторији у којој се нацрт излаже или се у писаној форми достављају Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију општине Модрича најкасније до 20.11.2017 год.