O B A V J E Š T E NJ E

 

OBAVJEŠTAVAJU SE BIRAČI KOJI U POLICIJSKOJ STANICI MODRIČA IMAJU PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE U SLEDEĆIM ULICAMA:

  • POSAVSKA, DA JE DOŠLO DO PROMJENE BIRAČKOG MJESTA I SVOJE BIRAČKO PRAVO NA IZBORIMA KOJI ĆE SE ODRŽATI 7. OKTOBRA 2018. GODINE MOGU OSTVARITI NA BIRAČKOM MJESTU: 024B043 Centar 43 – SŠC „Jovan Cvijić“ Modriča, 
  • PIONIRSKA, DA JE DOŠLO DO PROMJENE BIRAČKOG MJESTA I DA SVOJE BIRAČKO PRAVO NA IZBORIMA KOJI ĆE SE ODRŽATI 7. OKTOBRA 2018. GODINE MOGU OSTVARITI NA BIRAČKOM MJESTU: 024B043 Centar 43 – SŠC „Jovan Cvijić“ Modriča, 
  • SVETE TROJICE, DA JE DOŠLO DO PROMJENE BIRAČKOG MJESTA I DA SVOJE BIRAČKO PRAVO NA IZBORIMA KOJI ĆE SE ODRŽATI 7. OKTOBRA 2018. GODINE MOGU OSTVARITI NA BIRAČKOM MJESTU: 024B045 Centar 45 – PROSTORIJE OŠ MODRIČA 5, 
  • VUKA KARADŽIĆA, DA JE DOŠLO DO PROMJENE BIRAČKOG MJESTA I DA SVOJE BIRAČKO PRAVO NA IZBORIMA KOJI ĆE SE ODRŽATI OKTOBRA 2018. GODINE MOGU OSTVARITI NA BIRAČKOM MJESTU: 024B003 Centar 3 –  OŠ „SVETI SAVA“.

 

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA MODRIČA