О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Законом о пчеларству („Службени гласник Републике Српске“, број 52/10) и Правилником о начину вођења евиденције пчелара и пчелињака у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 116/11) прописано је да евиденцију пчелара и пчелињака води Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде као  и начин прикупљања и достављања података Министарству за успостављање  Евиденције.Такође је прописано да прикупљање података врше овлашћена лица удружења или задруге за своје чланове, а пчелари који нису чланови удружења дужни су пријавити бројно стање пчелињих друштава надлежном службенику у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Модрича.

Премију за производњу и узгој пчела која је прописана Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села моћи ће остварити само они пчелари који су извршили ажурирање евиденције о броју пчелињих друштава за претходну годину.

С тим у вези сви пчелари са подручја општине Модрича дужни су пријавити бројно стање пчелињих друштава са стањем 31.3.2018. године и 30.9.2018. године

 За све информације обратити се на телефон 053/810-511 лок.127 .

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ОПШТИНЕ МОДРИЧА