О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавају се пољопривредни произвођачи да је објављен преднацрт Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села којим је прописано да:

„Права на подстицајна средства у складу са овим правилником немају :

Корисници подстицаја (осим правних лица и предузетника) који до доношења рјешења о одобравању средстава нису пријавили доприносе за 2018. годину у складу са Законом о доприносима (Службени гласник Републике Српске“, број:114/17).

Рок за подношење пријаве индивидуалне уплате доприноса подноси се у Пореској управи до 31.3.2019. године.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ