О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавјештавају се пољопривредни произвођачи да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде овом Одјељењу доставило спискове  за остваривање права на регрес за дизел гориво за прољећне и јесење радове.

Право на регресирано дизел гориво имају пољопривредни произвођачи који су ажурирали податке у РПГ-а прије продаје регресираног дизел горива.

Други корективни обрачун врши  се за кориснике који су извршили обавезу ажурирања података у РПГ-а након почетка продаје регресираног дизел горива закључно са истеком рока за ажурирање података у складу са Уредбом о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава (15.мај).

Право на подстицајна средства за производњу меркантилне пшенице имају пољопривредни произвођачи који су извршили сјетву меркантилне пшенице у 2017.години на минималној површини од 1,5 хектар и пријавили меркантилну пшеницу као начин коришћења пољопривредног земљишта у РПГ у 2018. години.

Захтјеви се подносе овом Одјељењу до 30. априла. Уз захтјев се прилажу отпремнице и фискални рачуни за купљени сјеменски материјал.

 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И Д
РУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ