Образац потврде за кретање који можете издавати својим запосленима за вријеме трајања забране кретања на територији Републике Српске. Ова потврда се издаје за потребе кретања због несметаног обављања процеса рада.

Образац потврде