Позив малим и средњим предузећима за исказивање интереса за подршком Пројекта „Локални интегрисани развој“ на провођењу пројеката унапређења технолошке опремљености и обука за преквалификацију и доквалификацију потребне радне снаге у 2017. и 2018. години

Јавни позив

Прилог I

Прилог II

Прилог III