Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na Informativnom sastanku – Otvorenom danu i prvoj mentorskoj sesiji koji organizuju ReLOaD projekat i Opština Modriča

>> Poziv <<