ОПШТИНА МОДРИЧА
ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКАУСТАНОВА
НАША РАДОСТ
МОДРИЧА

OБАВЈЕШТЕЊЕ

 ЈПУ „Наша радост“  Модрича  обавјештава  све заинтересоване родитеље да у сарадњи са Министарством просвјете и културе РС оганизује Припремни програм за дјецу која у септембру полазе у први разред Основне школе, и то у периоду од 01. марта до 31. маја 2018.године.

Пријаву дјетета родитељ може извршити сваким радним даном од 7.00 до 15.00 часова у просторијама   ЈПУ „Наша радост“ Цара Лазара бр.7 до 09.02.2018.године.