Na bazi ukazanih potreba na redovnom obrazovanju mljekara na regiji Doboj organizuje se obuka kroz zimsku školu čiji cilj je obnova i proširenje znanja u oblastima govedarstva, posebno proizvodnje mlijeka.

 

Predavanja se održavaju u Plavoj sali Srpskog kulturnog centra  sa početkom u 11..00 časova.

I. 19.2.2020. godine

Tema 1: Nove metode rješavanja problema steriliteta u zapatima visoko-mliječnih grla.

Tema 2: Smanjivanje pojave subkliničkog mastitisa u zapatima visko-mliječnih grla

Predavač: Veterinari bez granica-Dragiša Jestorović.

Prezentacija proizvoda ,,Gebi“

 

II. 26.2.2020.godine

Tema 1: Ishrana muznih krava u periodu tranzicije

Tema 2: ishrana teladi

Predavač: Institut Padova.

Prezentacija proizvoda ,,Patent“

 

III. 11.3.2020.godine

Tema 1 : Metabolički poremećaji kod muznih grla.

Tema 2 : Ekonomika opravdanosti proizvodnje mlijeka.

Predavač: Ivica Jožef, Branimir Kampl

Prezentacija proizvoda ,,Sano“

Dodjela certifikata