REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA FINANSIRANJE BIZNISA MLADIH SA PODRUČJA OPŠTINE MODRIČA
       
R/B IME I PREZIME BROJ BODOVA
1 Petar Gajić 760
2 Mitar Raulić 725
3 Mladen Stojanović 630
4 Zoran Nikolić 605
5 Dragan Đorđević 605
6 Nemanja Vasiljević 605
7 Jovica Mišić 600
8 Aldin Brajić 455
9 Saša Živković 239
10 Manuela Tanasić 0
       
      KOMISIJA