Поводом 1. марта – Дана заштите и спасавања/Дана цивилне заштите  Републике Српске у згради општине Модрича одржан је радно-свечани састанак субјеката од значаја за заштиту и спасавање у области заштите од пожара. Састанку су присуствовали замјеник начелника Никола Савић и в.д. начелника Одјељеља за борачко-инвалидску заштиту и опште послове Боса Новаковић.

Заштита од пожара зависи од квалитетног процјењивања угрожености и тако процјењеним пожарним оптерећењима, ватрогасним секторима и ватробранским појасевима, те другим захтјевима усвојеним у оквиру Плана заштите од пожара општине Модрича. Скупштина општине Модрича је на сједници одржаној 29.01.2010. године донијела План заштите од пожара општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број 1/10). Такође, на сједници одржаној 23.04.2010. године Скупштина општине Модрича донијела је Одлуку о мјерама заштите од пожара („Службени гласник општине Модрича“, број 4/10).

 Анализом података евидентно је да у последње три године није било пожара на отвореном простору у мају и децембру, а да су учесталији у марту због чишћења пољопривредних површина и припрема за сјетву, те у периоду јули-август због повећања индекса пожарне опасности. Такође, може се уочити да је број пожара у шумским комплексима много мањи у односу на број пожара на ниском растињу (ливаде, усјеви, путни појасеви, стрњици, кукурузишта, дивље депоније смећа и сл.). То се може приписати повећаном степену примјене превентивних мјера у заштити шума од пожара, у односу на остале отворене просторе гдје је људска непажња или намјера главни узрок настајања пожара.

Превентивним активностима у заштити од пожара на отвореном простору задужени су Шумска управа Модрича, савјети угрожених мјесних заједница, Полицијска станица Модрича, као и Цивилна заштита Модрича. Обавезе превентивног дјеловања односе се на све друге субјекте који својим дјелатностима могу да повећају ризик од избијања шумског и другог пожара на отвореном простору.

Веома је важна координација превентивног дјеловања у заштити од пожара јер се на тај начин обједињују активности различитих субјеката на истом задатку.

„Цивилна заштита је врло важан сегмент свих локалних заједница и Републике Српске у цјелини. Акцент данашњег састанка је био на кампањи спречавања пожара на отвореном простору и шумских пожара. Присуствовали су сви субјекти значајни за ту област. Размјеном искустава дошли смо до закључка да треба предузети превентивне мјере, свако у својој области“, изјавио је Жељко Терзић, самостални стручни сарадник за послове Цивилне заштите.