У скупштинској сали општине Модрича 01. децембра  2017. године одржана је 12. редовна сједница Скупштине општине Модрича. Сједници је присуствовало 25 одборника. На почетку сједнице предсједник Скупштине Синиша Никић повукао је са разматрања  5. и 6. тачку дневног реда, Разматрање и доношење Одлуке о такси превозу на подручју општине Модрича  и Разматрање и доношење Одлуке о о јавном превозу лица и ствари у друмском саобраћају на подручју општине Модрича на приједлог предлагача, након чега је усвојен сљедећи

Дневни ред:

  1. Извод из записника са 11. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 13.11.2017. године;
  2. Разматрање Нацрта буџета општине Модрича за 2018. годину;
  3. Разматрање и доношење Одлуке о пореској стопи за опорезивање непокретности за 2018. годину;
  4. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање локалних путева и улица у насељу на подручју општине Модричa;
  5. Разматрање Закључка о приједлогу члана Школског одбора ЈУ ОШ „Свети Сава“ Модрича;
  6. Приједлози, иницијативе и питања одборника;
  7. Разно.

Највећу пажњу одборника изазвао је Нацрт буџета општине Модрича за 2018. годину. Након дуже расправе, дискусије и додатних појашњења начелника Одјељења за финансије тачка је усвојена већином гласова.

„Планирани буџет за 2018. годину је 9.723.000 КМ. У поређењу са планом за текућу годину то је повећање око 6 %. Када то упоредимо са процјеном остварења за ову годину то ће отприлике да буде на истом нивоу.Следећа процедура је провођење јавне расправе,  упутити у Министарство финансија приједлог буџета, а након што добијемо сагласност документ иде на Скупштину и коначно усвајање“ , изјавио је начелник Одјељења за финансије Борислав Гвозден.

На данашњој сједници усвојена је стопа за опорезивање непокретности које се налазе на подручју општине Модрича за 2018. годину у висини 0,20 % и пореска стопа за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност у висинио 0,05 %.

„Данас смо на разматрању имали важне теме као што је Нацрт буџета за 2018. годину. Двије тачке су повучене на дораду и разматраће се на сљедећој сједници Скупштине општине. Захвалио бих се свим одборницима који су узели учешће у расправи и дали своје мишљење и сугестије што је јако важно. Искористио бих прилику да позовем све грађане Модриче, одборнике, политичкке и невладине организације и све остале  да се укључе у  јавну расправу која ће се ускоро одржати“, изјавио је предсједник Скупштине Синиша Никић.

Остале такче  дневног реда су такође усвојене већином гласова.

Сједница је завршена у 12.15 часова.