У скупштинској сали општине Модрича 13. новембра 2017. године одржана је 11. редовна сједница Скупштине општине Модрича. Сједници је присуствовало 25 одборника. На почетку сједнице предсједник Скупштине Синиша Никић повукао је са разматрања 24. тачку дневног реда Разматрање и доношење Одлуке о именовању Савјета за праћење израде измјена Регулационог плана „Предузетничка зона“, након чега је једногласно усвојен сљедећи

 

Дневни ред:

 

 1. Извод из записника са 10. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 26.09.2017. године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу дужности:
  1) вршиоца дужности директора ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича,
  2) директора ЈЗУ Дом здравља Модрича,
  3) директора ЈУ „Културно – спортски центар“ Модрича,
  4) директора ЈУ Центар за социјални рад Модрича,
  5) Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Модрича,
  6) два члана Управног одбора ЈЗУ „Апотека“ Модрича,
  7) Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Модрича,
  8) Управног одбора ЈУ „Културно – спортски центар“ Модрича,
  9) Надзорног одбора ЈП Српски културни центар,
  10) једног члана Управног одбора Туристичке организације,
  11) једног члана Управног одбора – представник оснивача ЈПУ „Наша радост“ Модрича.
 3. Разматрање и доношење Рјешења о именовању директора ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича;
 4. Разматрање и доношење Рјешења о именовању директора ЈЗУ Дом здравља Модрича;
 5. Разматрање и доношење Рјешења о именовању директора ЈУ „Културно – спортски центар“ Модрича;
 6. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Модрича;
 7. Разматрање и доношење Рјешења о именовању три члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Модрича
 8. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности два члана Управног одбора ЈЗУ „Апотека“ Модрича;
 9. Разматрање и доношење Рјешења о именовању три члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Модрича;
 10. Разматрање и доношење Рјешења о именовању три члана Управног одбора ЈУ „Културно – спортски центар“ Модрича;
 11. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности три члана Надзорног одбора ЈП Српски културни центар;
 12. Разматрање и доношење Рјешења о именовању једног члана Управног одбора Туристичке организације;
 13. Разматрање и доношење Рјешења о именовању једног члана Управног одбора – представник оснивача ЈПУ „Наша радост“ Модрича;
 14. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу директора ЈЗУ „Апотека“ Модрича;
 15. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ„Апотека“ Модрича;
 16. Разматрање и доношење Рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих лица у ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“;
 17. Разматрање и доношење Рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих лица у ЈУ „Културно – спортски центар“ Модрича;
 18. Разматрање и доношење Рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих лица у ЈЗУ Дом здравља Модрича;
 19. Разматрање и доношење Одлуке о поништењу дијела Јавног конкурса број: 01-022-157-2/17 од 26.09.2017. године;
 20. Разматрање и доношење Одлуке о поновном расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора, чланова управног и надзорног одбора у јавним  установама и јавном предузећу чији је оснивач Скупштина општине Модрича;
 21. Разматрање и доношење Одлуке о додјели објекта дјечијег вртића;
 22. Разматрање и доношење Одлуке о додјели објекта дневног центра за дјецу са посебним потребама;
 23. Разматрање и доношење Одлуке о приступању изради измјене Регулационог плана „Предузетничка зона“;
 24. Разматрање Извјештаја о упису ученика у основне и средње школе у школској 2017/18. години, са освртом на успјех ученика, стање кадрова, материјални положај школа и опремљеност подручних основних школа;
 25. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
 26. Разно.

На данашњој сједници разријешени су  дужности:  вршилац дужности директора ЈУ Развојна агенција општине Модрича, директор ЈЗУ Дом здравља Модрича, директор ЈУ Културно – спортски центар Модрича, директор ЈУ Центар за социјални рад Модрича, директор ЈЗУ Апотека Модрича,  Управни одбор ЈЗУ Дом здравља Модрича, два члана Управног одбора ЈЗУ Апотека Модрича, Управни одбор ЈУ Центар за социјални рад Модрича, Управни одбор ЈУ Културно – спортски центар Модрича,  Надзорни одбор ЈП Српски културни центар, један члан Управног одбора Туристичке организације и један члан Управног одбора – представник оснивача ЈПУ Наша радост Модрича.

Након разрјешења, већином гласова одборника  именовани су :

 • Илић Милош, за директора ЈУ Развојне агенције општине Модрича;
 • Срђан Давидовић, за директора ЈЗУ Дом здравља Модрича;
 • Митра Кнежевић, за директора ЈУ Културно – спортски центар Модрича;
 • Ружица Лазић, за вршиоца дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Модрича;
 • Божана Марјановић, за вршиоца дужности директора ЈЗУ Апотека Модрича;
 • Биљана Тодоровић, Жарко Дринић и Бојана Којић, за чланове Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Модрича;
 • Никола Стевановић и Сњежана Вујић, за вршиоце дужности чланова Управног одбора ЈЗУ „Апотека“ Модрича,
 • Дарио Татић и Ружица Пандуревић-Стојић, за за чланове Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Модрича;
 • Слободан Марковић, Јадранка Илић и Сретко Мишић, за чланове Управног одбора ЈУ Културно – спортски центар Модрича;
 • Лазар Герић, Ђорђе Нијемчевић и Марко Максимовић, за вршиоце дужности Надзорног одбора у ЈП Српски културни центар;
 • Боро Бијелић, за члана Управног одбора Туристичке организације;

Именоване су комисије за примопедају дужности између именованих лица у ЈУ Развојна агенција општине Модрича, ЈУ Културно – спортски центар Модрича и ЈЗУ Дом здравља Модрича .

„Усвојене су врло важне тачке дневног реда.  Водила се заиста конструктивна расправа и ја желим да се захвалим свим одборницима који су узели учешће“, изјавио је предсједник Скупштине Синиша Никић.

Остале тачке дневног реда су такође усвојене већином гласова.

Сједница је завршена  у 11.00 часова.