У скупштинској сали општине Модрича  20. фебруара 2018. године одржана је 15. редовна сједница Скупштине општине Модрича. Сједници су присуствовала 23 одборника.  На приједлог Комисије за избор и именовање Скупштине општине Модрича скинуте су са разматрања 11.  и 12.тачка дневног реда, Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу дужности љекара мртвозорника за подручје општине Модрича и Разматрање и доношење Одлуке о именовању љекара мртвозорника за подручје општине Модрича, , након чега је једногласно усвојен  сљедећи

Д  н  е  в  н  и     р  е  д :

 

 1. Извод из записника са 14. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 28.12.2017. године;
 2. Разматрање Извјештаја о раду Скупштине општине Модрича за 2017. годину;
 3. Разматрање и доношење Одлуке о замјени некретнина;
 4. Разматрање и доношење Закључка о прихватању иницијативе за измјену Регулационог плана „Модрича 2“ у улици Доситеја Обрадовића;
 5. Разматрање и доношење Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Српски културни центар“ Модрича са законом и измјена дјелатности;
 6. Разматрање и доношење Одлуке о измјени Одлуке о оснивању Јавне установе „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича;
 7. Разматрање и доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање два члана Управног одбора ЈПУ „Наша радост“ Модрича;
 8. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу дужности вршиоца дужности директора ЈЗУ „Апотека“ Модрича;
 9. Разматрање и доношење Рјешења о именовању директора ЈЗУ „Апотека“ Модрича;
 10. Разматрање и доношење Рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих лица у ЈЗУ „Апотека“ Модрича;
 11. Разматрање и доношење Рјешења о утврђивању права власништва (Славко Тадић);
 12. Разматрање Информације о остваривању права бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида у 2017. години, са освртом на материјално издвајање општине Модрича;
 13. Разматрање Информације о епизотиолошкој ситуацији на подручју општине Модрича за 2017. годину;
 14. Разматрање Извјештаја о раду ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“ за 2017. годину;
 15. Разматрање Информације o раду Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове Подручна јединице Модрича за 2017. годину;
 16. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
 17. Разно.

На данашњој сједници без веће дискусије, већином гласова усвојен је Извјештај о  раду Скупштине општине Модрича за 2017. годину, Закључак о прихватању иницијативе за измјену Регулационог плана „Модрича 2“ у улици Доситеја Обрадовића, Извјештај о раду ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“ за 2017. годину и Информација o раду Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове Подручна јединице Модрича за 2017. годину.

„Задовољан сам што смо данас усвојили Извјештај о  раду Скупштине општине Модрича за 2017. годину. Скупштина је у току 2017. на дневном реду имала више од сто тачака, одржала десет редовних сједница и једну свечану. Циљ овог сазива Скупштине је да унаприједи рад и мислим да смо у томе успјели. Извјештај је обухватио све активности Скупштине и сигурно се разликује од неких предходних извјештаја. Оно што бих желио нагласити је да ће се убудуће Службени гласник општине Модрича  штампати у згради Општине а уредник ће бити секретар Скупштине. На тај начин ћемо уштедити доста финансијских средстава“, изјавио је предсједник Скупштине Синиша Никић.

Без посебне расправе једногласно су усвојене прва, трећа и тачке дневног реда од пете до тринаесте. Разријешена  је дужности вршилац дужности ЈЗУ „Апотека“ Модрича Божана Марјановић а Слађана Маркановић именована за директора ЈЗУ „Апотека“. Такође, именована је и Комисија за примопредају дужности између именованих лица у ЈЗУ „Апотека“.

Сједница је завршена у 10.50 часова.