У скупштинској сали општине Модрича  3.априла 2018. године одржана је 16. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници су присуствовала 23 одборника.  На приједлог предлагача са разматрања су повучене сљедеће тачке: Разматрање и доношење Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице; Разматрање и доношење Одлуке о јавном превозу лица и ствари у друмском саобраћају на подручју општине Модрича; Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу дужности љекара мртвозорника за подручје општине Модрича и Разматрање Извјештаја о раду ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича за 2017. годину, након чега је једногласно усвојен  сљедећи

 

Д  н  е  в  н  и     р  е  д :

 1. Извод из записника са 15. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 20.02.2018. године;
 2. Разматрање и доношење Етичког кодекса Скупштине општине Модрича;
 3. Разматрање и доношење Одлуке о куповини непокретности – к.ч. број: 1798/3 и к.ч. број: 1798/4, к.о. Модрича;
 4. Разматрање и доношење Одлуке о приступању изради измјена Регулационог плана „Модрича 2“ у улици Доситеја Обрадовића;
 5. Разматрање и доношење Одлуке о именовању Савјета за праћење израде измјена дијела Регулационог плана „Модрича 2“ у улици Доситеја Обрадовића;
 6. Разматрање и доношење Одлуке о измјени и допуни Одлуке о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације Модрича;
 7. Разматрање и доношење Одлуке о такси превозу на подручју општине Модрича;
 8. Разматрање и доношење Одлуке о именовању љекара мртвозорника за подручје општине Модрича;
 9. Разматрање Извјештаја о реализацији Програма капиталних улагања у 2017. години;
 10. Разматрање Програма капиталних улагања на подручју општине Модрича за 2018. годину;
 11. Разматрање Извјештаја о раду Комуналне полиције за период од 01.01. до 31.12.2017. године;
 12. Разматрање Извјештаја о раду oпштинских инспекција за 2017. годину;
 13. Разматрање Информације о раду и функционисању Мјесних заједница на подручју општине Модрича за 2017. годину;
 14. Разматрање Информације о односима са јавношћу и информисању грађана;
 15. Разматрање Извјештаја о раду и дјеловању Цивилне заштите у 2017. години;
 16. Разматрање Извјештаја о раду Територијалне ватрогасне јединице Модрича за 2017. годину;
 17. Разматрање Извјештаја о раду ЈУ „Културно спортски центар“ Модрича за 2017. годину;
 18. Разматрање Информације о пријављеним непокретностима на територији општине Модрича, достављеним пореским рачунима и наплаћеним порезима за 2017. годину;
 19. Разматрање Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника у Добоју за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
 20. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
 21. Разно

На данашњој сједници уз дужу дискусију одборника и одређене измјене једногласно је усвојен Етички кодекс Скупштине општине Модрича. Дискутовало се а потом је усвојена и Одлука о именовању Савјета за праћење израде измјена дијела Регулационог плана „Модрича 2“ у улици Доситеја Обрадовића уз закључке Комисије за избор и именовање Скупштине општине Модрича.

Посебну пажњу одборника изазвала је 10. тачка дневног реда,  Разматрање Програма капиталних улагања на подручју општине Модрича за 2018. годину. Више одборника учествовало је у дискусији, а додатна појашњења дао је начелник Одјељења за просторно уређење , стамбено – комуналне послове и екологију Јован Мишић и  начелник општине Младен Крекић, након чега је тачка усвојена већином гласова.

„Задовољан сам што је данас усвојен  Програм капиталних улагања на подручју општине Модрича за 2018. годину и што можемо ускоро започети тендерску процедуру. Чињеница је да се овим програмом није могло обухватити све али су се уврстили приоритети које смо добили од Савјета мјесних заједница. Покушаћемо да у новим насељима оспособимо један дио инфраструктуре клоји нам представља велики проблем. Ми ћемо и ове године сигурно доћи до донаторских средстава а та средства ће сигурно бити утрошена на добробит свих грађана Модриче“, изјавио је начелник општине Младен Крекић.

Више одборника је узело ријеч када су у питању четврта, шеста, седма, осма,  девета, једанаеста, дванаеста, тринаеста, четрнаеста и седамнаеста тачка дневног реда, које су  усвојене већином гласова.

Једногласно и без расправе усвојене су трећа, шеста, петнаеста, шеснаеста, осамнаеста и деветнаеста тачка дневног реда.

Под тачком 20. Приједлози, иницијативе и питања учествовало је више одборника, након чега се присутнима обратио  начелник општине Младен Крекић, те честитао ускршње и предстојеће васкршње празнике.

Сједница је завршена у 13.30 часова.