У скупштинској сали општине Модрича  4. септембра 2018. године одржана је 19. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници су присуствовала 22 одборника.   На почетку сједнице на приједлог предлагача повучена је 4. тачка дневног реда,  Разматрање и доношење Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице и 9. тачка,  Разматрање Програма зона санитарне заштите изворишта „Модричко поље“ у општини Модрича након чега је усвојен сљедећи

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

  1. Извод из записника са 18. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 19.06.2018. године;
  2. Разматрање Одлуке о доношењу Регулационог плана „Палас“;
  3. Разматрање и доношење Одлуке о измјени Регулационог плана „Модрича 2“ у улици Доситеја Обрадовића;
  4. Разматрање и доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне предшколске установе „Наша радост“ Модрича;
  5. Разматрање и доношење Одлуке о поништењу Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича;
  6. Разматрање и доношење Одлуке о поновном расписивању Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича;
  7. Разматрање и доношење Рјешења о именовању Комисије за спровођење поновног Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича;
  8. Разматрање Информације о анализи примјене Протокола о поступању и сарадњи надлежних субјеката на заштити жртава насиља у породици;
  9. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
  10. Разно.

Највећу пажњу одборника изазвала је 2. тачка дневног реда, Разматрање Одлуке о доношењу Регулационог плана „Палас“. Више одборника је узело учешће у дискусији по овој тачки. Након додатног појашњења начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и екологију Јована Мишића усвојена је већином гласова.

Већином гласова усвојена је и Одлука о измјени Регулационог плана „Модрича 2“ у улици Доситеја Обрадовића.

„Сједница је тарајала мање од сат времена што је доказ да је у Модричи присутна парламентарна демократија. Скупштина је већином гласова усвојила два регулациона плана што је јако битно за нашу локалну заједницу. Посебно је важна изградња нове кружне раскрснице“, изјавио је предсједник Скупштине општине Синиша Никић.

Остале тачке дневног реда су једногласно усвојене.

Сједница је завршена у 10.45 часова.