У Скупштинској сали општине Модрича  11. децембра 2018. године одржана је 21. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници је присуствовало 25 одборника. Усвојен је сљедећи

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Рјешење о верификацији мандата одборника (Игор Видовић);
 2. Рјешење о верификацији мандата одборника (Боро Бјелић);
 3. Извод из записника са 20. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 20.11.2018. године;
 4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта ребаланса буџета општине Модрича за 2018. годину;
 5. Разматрање Нацрта буџета општине Модрича за 2019. годину;
 6. Разматрање и доношење Одлуке о куповини непокретности – к.ч. број: 501/6, к.о. Доњи Скугрић;
 7. Разматрање и доношење Закључка о прихватању иницијативе за измјену дијела Регулационог плана „Предузетничка зона“ на к.ч. 1325/1, к.ч. 1324, к.ч. 1323/6, к.ч. 1323/1, к.ч. 3265/2, к.ч. 3252/5, к.ч. 1323/7, дио к.ч. 1321/3, дио к.ч. 1321/2, к.ч. 1321/12,  к.ч. 1321/13, к.ч. 1321/127, к.ч. 1321/128, к.ч. 1321/3, к.ч. 1322; к.о. Модрича;
 8. Разматрање и доношење Одлуке о заснивању права грађења уз раскидни услов на земљишту у власништву општине Модрича;
 9. Разматрање и доношење Одлуке о заснивању права личне службености – правo становања;
 10. Разматрање и доношење Одлуке о висини закупнине у стамбеним јединицама социјалног становања;
 11. Разматрање и доношење Рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за спровођење поновног Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича;
 12. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу чланова радних тијела Скупштине општине Модрича, мандатног сазива 2016-2020. године:

а) Рјешење о разрјешењу предсједнице и чланова Савјета за питања младих;

б) Рјешење о разрјешењу предсједнице Савјета за развој пољопривреде и села, водопривреде и шумарства;

в) Рјешење о разрјешењу предсједнице Комисије за равноправност полова;

г) Рјешење о разрјешењу члана Комисије за прописе;

д) Рјешење о разрјешењу члана Одбора за етички кодекс;

ђ) Рјешење о разрјешењу члана Савјета за привреду и развој;

 1. Разматрање и доношење Рјешења о именовању чланова радних тијела Скупштине општине Модрича, мандатног сазива 2016-2020. Године

а) Рјешење о именовању предсједнице и чланова Савјета за питања младих;

б) Рјешење о именовању предсједника Савјета за развој пољопривреде и села, водопривреде и шумарства;

в) Рјешење о именовању предсједника Комисије за равноправност полова;

г) Рјешење о именовању члана Комисије за прописе;

д) Рјешење о именовању члана Одбора за етички кодекс;

ђ) Рјешење о именовању члана Савјета за привреду и развој;

14. Разматрање Информације о стању спорта у општини Модрича;

15. Анализа положаја жена у свим областима у општини Модрича у складу са Законом о равноправности полова;

16. Приједлози, иницијативе и питања одборника;

17.Разно.

 

На октобарским републичким изборима 2018. године два одборника Скупштине општине Модрича су изабрани за народне посланике у Скупштини Републике Српске, Мара Милошевић, СНСД и Гордана Видовић, Сељачка странка. Из тог разлога на почетку данашње сједнице верификован је мандат новим одборницима , Бори Бјелићу, СНСД и Игору Видовићу, Сељачка странка, након чега су положили свечану заклетву.

„Сједница је јако кратко трајала, што значи да се ради о конструктивном раду позиције и опозиције. Честитао бих новим одборницима којима је данас верификован мандат и који су положили заклетву“, рекао је Синиша Никић, предсједник Скупштине.

Највећу пажњу одборника изазвале су тачке везане за буџет, које су након додатног појашњења начелника Одјељења за финансије  Борислава Гвоздена усвојене већином гласова.

„Када је у питању ребаланс буџета оно чиме можемо бити задовољни је да смо планирани буџет премашили за 1,253.000 КМ. Половина од тог повећања отпада на намјенске трансфере које смо добили. Нацрт буџета за 2019. годину у односу на првобитни план за 2018. годину је већи за око 2%. Планирамо веће приходе од индиректних пореза“, изјавио је Борислав Гвозден.

Остале тачке дневног реда су једногласно усвојене.

Сједница је завршена у 11.00 часова.