У Скупштинској сали општине Модрича 27. децембра 2018. године одржана је 22. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници је присуствовало 24 одборника. На почетку сједнице усвојен је сљедећи

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Рјешење о верификацији мандата одборника;
 2. Извод из записника са 21. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 11.12.2018. године;
 3. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу дужности начелника Одјељење за пријемну канцеларију и информисање;
 4. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељење за пријемну канцеларију и информисање;
 5. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича;
 6. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ Туристичка организација „Модрича“ Модрича;
 7. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу члана Управног одбора JУ „Центар за социјални рад“ Модрича;
 8. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича;
 9. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Туристичка организација „Модрича“ Модрича;
 10. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора JУ „Центар за социјални рад“ Модрича;
 11. Разматрање и доношење Рјешења о измјени Рјешења о утврђивању листе одборника који могу присуствовати чину закључења брака;
 12. Разматрање и доношење Програма рада Скупштине опшштине Модрича за 2019. годину;
 13. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Ребаланса буџета општине Модрича за 2018. годину;
 14. Разматрање и доношење Одлуке о извршењу ребаланса буџета општине Модрича за 2018. године;
 15. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Буџета општине Модрича за 2019. годину;
 16. Разматрање и доношење Одлуке о извршењу буџета општине Модрича за 2019. годину;
 17. Разматрање и доношење Одлуке о пореској стопи за опорезивање непокретности за 2019. годину;
 18. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте;
 19. Разматрање и доношење Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Модрича за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2019. години;
 20. Разматрање и доношење Одлуке о приступању изради измјенa дијела Регулационог плана „Предузетничка зона – Модрича 5“;
 21. Разматрање и доношење Одлуке о именовању Савјета за праћење израде измјенa дијела Регулационог плана „Предузетничка зона – Модрича 5“;
 22. Разматрање и доношење Одлуке о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама;
 23. Разматрање и доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач Скупштина општине Модрича;
 24. Разматрање Информације о утрошку средстава од накнаде од продаје шумских дрвних сортимената у 2017. годину;
 25. Разматрање Приједлога плана годишњег утрошка средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2018. години;
 26. Разматрање и доношење Одлуке о измјенама Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Модрича;
 27. Разматрање Програма рада Јавне установе Туристичка организација општине „Модрича“ Модрича за 2019. годину;
 28. Разматрање Програма рада Јавне установе „Развојна агенција општине Модрича“ за 2019. годину;
 29. Разматрање Програма рад Јавне установе „Културно-спортски центар Модрича“ за 2019. годину;
 30. Разматрање Програма рада Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича за 2019. годину;
 31. Разматрање Програма рада Територијалне ватрогасне јединице Модрича за 2019. годину;
 32. Разматрање Програма рада Јавне установе „Центар за социјални рад Модрича“ за 2019. годину;
 33. Разматрање Програма рада Јавног предузећа „Српски културни центар“ Модрича за 2019. годину;
 34. Разматрање Програма рада Јавне здравствене установе „Апотека“ Модрича за 2019. годину;
 35. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
 36. Разно.

На почетку сједнице верифокован је мандат новом одборнику Социјалистичке партије Биљани Тодоровић, имајући у виду да је Ристо Марић, одборник у Скупштини општине Модрича на Општим изборима 2018. године изабран за посланика у Народној скупштини Републике Српске.

Скупштина је разматрала и усвојила Приједлог рјешења за разрјешење начелника Одјељења за пријемну канцеларију и информисање, Снежане Бабић, на лични захтјев, те је именовала Дарија Татића за вршиоца дужности начелника Одјељења.

„Скупштина је данас усвојила Програм рада за 2019. годину и ја желим овом приликом да изразим задовољство и овогодишњим Програмом рада за 2018. годину као и приједлогом за 2019. годину. Сви клубови одборника, овлаштени предлагачи су доставили своје приједлоге, Скупштина је то уобзирила и ја само могу да изразим задовољство да је Програм рада за 2019. годину прихваћен од стране одборника једногласно. Програм рада за 2019. годину оставља могућност да Скупштина разматра сва друга питања која нису уврштена у Програм рада а за коју покрену иницијативу грађани, органи и организације као и питања која буду упућена у виду одборничких питања, иницијатива и приједлога. Овом приликом поводом Нове године и Божића свим грађанима општине Модрича пожелим  срећну Нову годину и Божић, да проведу у миру, добром здрављу и лијепом распложењу,“ рекао је Синиша Никић, предсједник СО Модрича.

Пажњу одборника су изазвале тачке дневног реда о Ребалансу и извршењу ребаланса буџета као и Одлука о усвајању буџета и извршењу буџета за 2019. годину, које су након појашњења начелника Одјељења за финансије Борислава Гвоздена усвојене већином гласова.

„Драго ми је да је данас усвојен Буџет за наредну годину. Овдје никада није ни било никаквих посебних сметњи између позиције и опозиције, било је конструктивних приједлога, наравно неко ће то усвојити али неко неће. Нама је битно да је то данас завршено на један фин и коректан начин. Нови буџет је 9.850.000 КМ, нешто већи него што је то буџет из претходне године. Буџет за 2018. годину смо испунили, пребацили и сретан сам што могу констатовати да смо и ову годину завршили са суфицитом у буџету. У новом буџету по први пут ми ћемо неких стотињак хиљада марака дати предузећима у дијелу запошљавања. Ову прилику ћу искористити да свим грађанима општине Модрича зажелим све најбоље у Новој години, да све празнике проведемо у миру, весељу и радости уз много здраља и среће,“ рекао је начелник Младен Крекић.

О Регулационом плану „Предузетничка зона – Модрича 5“ одборници су дискутовали, те су након појашњења начелника Одјељења за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију Јована Мишића усвојили.

Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама је након појашњења начелнице Одјељења за привреду и друштвене дјеластности Аленке Иловчевић усвојен већином гласова.

Предложени програми рада Јавних установа и предузећа су усвојени уз закључак да се Програм рада за 2019. годину ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича доради и уз исти да се достави Извјештај о раду ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича за 2017. годину.

Остале тачке дневног реда су усвојене без већих дискусија.

На крају сједнице присутнима се обратио начелник општине Младен Крекић који је изразио своје задовољство данашњом сједницом и усвајањем Буџета општине за 2019. годину. Свим присутним и грађанима општине Модрича честитао је предстојеће празнике са жељом да исте прославе у здрављу, радости и весељу.

Сједница је завршена у 14.00 часова.