У Скупштинској сали општине Модрича 28. фебруара 2019. године одржана је 23. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници је присуствовало 27 одборника. На почетку  сједнице предложене су три нове тачке  након чега је усвојен  сљедећи

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 22. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 27.12.2018. године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича;
 3. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича;
 4. Разматрање и доношење Закључка о задужењу Комисије за примопредају дужности између именованих лица у Јавној здравственој установи „Дом здравља“ Модрича;
 5. Разматрање Извјештаја о раду Скупштине општине Модрича за 2018. годину;
 6. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора JУ „Центар за социјални рад“ Модрича;
 7. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича;
 8. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Туристичка организација „Модрича“ Модрича;
 9. Разматрање и доношење Рјешења о именовању једног члана Управног одбора JУ „Центар за социјални рад“ Модрича;
 10. Разматрање и доношење Рјешења о именовању једног члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича;
 11. Разматрање и доношење Рјешења о именовању једног члана Управног одбора ЈУ Туристичка организација „Модрича“ Модрича;
 12. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича;
 13. Разматрање и доношење Рјешења о именовању предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича;
 14. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу дужности љекара мртвозорника за подручје општине Модрича;
 15. Разматрање и доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе Туристичка организација „Модрича“ Модрича;
 16. Разматрање и доношење Одлуке о заснивању права грађења на објектима изграђеним на земљишту у власништву општине Модрича;
 17. Разматрање и доношење Одлуке о субвенцији трошкова накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, ренте и накнаде за легализацију у поступку легализације бесправно изграђених објеката на подручју општине Модрича;
 18. Разматрање Извјештаја о реализацији Програма капиталних улагања у 2018. години;
 19. Разматрање Програма капиталних улагања на подручју општине Модрича за 2019. годину;
 20. Разматрање и доношење Локалног акционог плана за ре/интеграцију БХ држављања који се враћају по основу споразума о реадмисији на подручје општине Модрича за период 2019.-2022. године;
 21. Разматрање Информације о остваривању права бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида у 2018. години, са освртом на материјално издвајање општине Модрича;
 22. Разматрање Извјештај о раду и дјеловању Цивилне заштите у 2018. години;
 23. Разматрање Иницијативе за оснивање мјесне заједнице;
 24. Разматрање Информације о раду Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове – Подручна јединица Модрича за 2018. годину;
 25. Приједлози, иницијативе и питања одборника;
 26. Разно.

На данашњој сједници на приједлог Клуба одборника СНСД разријешен је дужности директор ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича Срђан Давидовић. На приједлог Социјалистичке партије за вршиоца дужности именован је Дарко Стефановић.

Извјештај о раду Скупштине општине Модрича за 2018. годину  једногласно је усвојен.

„Изразио бих задовољство програмом рада за 2019. годину. У првом тромјесечју смо  планирали да се расправља изсвјештај о раду.  У току 2018. године  одржано је девет сједница, од тога једна свечана и осам редовних. На дневном реду смо имали 160 тачака. Захвалио бих се одборницима на конструктивним расправама које су се водиле на свим сједницама“, истакао је Синиша Никић, предсједник Скупштине општине.

Највећу пажњу одборника изазвао је Извјештај о реализацији Програма капиталних улагања у 2018. години. Након дуже дискусије одборника те појашњења начелника Одјељења за стамбено – комуналне послове и екологију и начелника општине Младена Крекића тачка је усвојена већином гласова.  Програм капиталних улагања на подручју општине Модрича за 2019. годину једногласно је усвојен.

„ Драго ми је што је Програм капиталних улагања једногласно усвојен а када је у питању Извјештај о реализацији капиталних улагања вођена је заиста конструктивна расправа. У прошлој години имали смо велика и корисна улагања. У овој години ћемо имати много већа улагања него што је то у Програму приказано а за која ћемо средства обезбиједити донацијама различитих институција“, истакао је начелник Крекић.

Одборници су дискутовали и о Информацији о остваривању права бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида у 2018. години, са освртом на материјално издвајање општине Модрича, која је једногласно усвојена.

Иницијатива за оснивање мјесне заједнице није прихваћена од стране  већине одборника.

Остале тачке двеног реда које су се нашле на данашњем скупштинском засиједању су усвојене.

Сједница је завршена у 13.10 часова.