У Скупштинској сали општине Модрича  18. априла 2019. године одржана је 24. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници је присуствовало 25 одборника. На почетку  сједнице на приједлог предлагача из сазива су повучене три тачке дневног реда: Разматрање и доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича; Разматрање Приједлога плана годишњег утрошка средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2019. години и Разматрање Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника у Добоју за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године (општина Модрича). Под тачком девет предложена је нова тачка дневног реда након чега је усвојен сљедећи

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 23. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 28.02.2019. године;
 2. Разматрање Извјештаја о раду Начелника општине за 2018. годину;
 3. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника одјељења за пријемну канцеларију и информисање;
 4. Разматрање и доношење Рјешења o именовању начелника одјељења за пријемну канцеларију и информисање;
 5. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу дужности директора Јавне установе Туристичка организација „Модрича“ Модрича;
 6. Разматрање и доношење Рјешења o именовању директора Јавне установе Туристичка организација „Модрича“ Модрича;
 7. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу дужности предсједника Комисије за буџет и финансије Скупштине општине Модрича;
 8. Разматрање и доношење Рјешења о именовању предсједнице Комисије за буџет и финансије Скупштине општине Модрича;
 9. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности директора јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича;
 10. Разматрање и доношење Одлуке о објављивању јавног огласа за именовање једног члана Општинске изборне комисије Модрича;
 11. Разматрање и доношење Рјешења о именовању Комисије за провођење поступка по јавном огласу за именовање једног члана Општинске изборне комисије Модрича;
 12. Разматрање и доношење Одлуке о измјени Одлуке о закупу;
 13. Разматрање и доношење Одлуке о ревизији Регулационог плана „Модрича 1“;
 14. Разматрање и доношење Одлуке о именовању Савјета за праћење ревизије Регулационог плана „Модрича 1“;
 15. Разматрање и доношење Одлуке о ревизији Регулационог плана „Предузетничка зона“;
 16. Разматрање и доношење Одлуке о именовању Савјета за праћење ревизије Регулационог плана „Предузетничка зона“;
 17. Разматрање Извјештаја о годишњем утрошку намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената за 2018. годину;
 18. Разматрање Информације о здравственом стању животиња на подручју општине Модрича за 2018. годину;
 19. Разматрање Извјештаја о раду Територијалне ватрогасне јединице Модрича за 2018. годину;
 20. Разматрање Извјештаја о раду Комуналне полиције за период од 01.01. до 31.12.2018. године;
 21. Разматрање Информације о односима са јавношћу и информисању грађана;
 22. Разматрање Захтјева А.Д. „Комуналац – Модрича“ за повећање цијене за прикупљање и одвоз комуналног отпада из домаћинства;
 23. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе „Развојна агенција општине Модрича“ за 2018. годину;
 24. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе Центар за социјални рад Модрича за 2018. годину;
 25. Разматрање Извјештаја о раду Јавне здравствене установе „Апотека“ Модрича за 2018. годину;
 26. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе „Културно-спортски центар“  Модрича за 2018. годину;
 27. Разматрање Извјештаја о раду Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича за 2017. годину;
 28. Разматрање Извјештаја о раду Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича за 2018. годину;
 29. Разматрање Програма рада Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича за 2019. годину;
 30. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
 31. Разно.

На почетку сједнице разматран је Извјештај о раду Начелника општине за 2018. годину. Након дискусије одборника и додатног појашњења начелника Крекића Извјештај је усвојен већином гласова.

„Извјештај је усвојен а мене је као начелника интересовао и разлог оних који нису гласали за њега. Ради се искључиво о техничким стварима. Поједине реченице су се понављале у односу на извјештај за 2017. годину. Мислим да то није битан разлог противљења обзиром да смо у прошлој години уложили око 4 милиона конвертибилних марака у инфраструктуру града. Уз помоћ Владе РС и других надлежних институција урадило се заиста много на подручју цијеле локалне заједнице“, истакао је начелник Крекић.

На данашњој сједници Дарио Татић именован је за начелника одјељења за пријемну канцеларију и информисање. Александра Тошановић поново је именована за директора Јавне установе Туристичка организација „Модрича“. Усвојено је Рјешење о разрјешењу дужности предсједника Комисије за буџет и финансије Скупштине општине Модрича Дарка Стефановића а за новог предсједника  именована је  Биљана Тодоровић. За вршиоца дужности директора јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича именован је Дарко Стефановић.

„Морам да изразим задовољство данашњом сједницом. На дневном реду смо имали 31 тачку а засиједање смо завршили за мање од два сата. Захвалио бих се одборницима и свим извјестиоцима на конструкривној расправи“, рекао је предсједник Скупштине Синиша Никић по завршетку сједнице.

Остале тачке дневног реда су такође усвојене већином гласова.

Сједница је завршена у 11.45 часова.