У Скупштинској сали општине Модрича 31. марта 2017. године одржана је 6. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници је присуствовало 26 одборника. На почетку сједнице једногласно је усвојен сљедећи

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 5. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 24.02.2017. године.
 2. Разматрање и доношење Закључка о приједлозима поводом Информације о остваривању права бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида у 2016. години.
 3. Разматрање и доношење Закључка о приједлозима поводом Информације о раду Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове Подручна јединица Модрича за 2016. годину.
 4. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу:
  а) в.д. секретара Скупштине општине Модрича,
  б) в.д. начелника Одјељења за пријемну канцеларију и информисање,
  в) в.д. начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту и опште послове,
  г) в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности,
  д) в.д. начелника Одјељења за финансије,
  ђ) в.д. начелника Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију,
  е) в.д. начелника Одјељења комуналне полиције.
 5. Разматрање и доношење Рјешења о именовању секретара Скупштине општине Модрича.
 6. Разматрање и доношење Рјешења о именовању начелника Одјељења за пријемну канцеларију и информисање.
 7. Разматрање и доношење Рјешења о именовању начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту и опште послове.
 8. Разматрање и доношење Рјешења о именовању начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.
 9. Разматрање и доношење Рјешења о именовању начелника Одјељења за финансије.
 10. Разматрање и доношење Рјешења о именовању начелника Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију.
 11. Разматрање и доношење Рјешења о именовању начелника Одјељења комуналне полиције.
 12. Разматрање и доношење Рјешења о верификацији избора члана Општинске изборне комисије Модрича.
 13. Разматрање Нацрта Статута општине Модрича.
 14. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте.
 15. Разматрање Закључка о прихватању иницијативе за измјену Регулационог плана “Модрича 2” – Алфа.
 16. Разматрање Извјештаја о програму капиталних улагања за 2016. годину.
 17. Разматрање Програма капиталних улагања за 2017. годину.
 18. Разматрање приједлога Стратегије развоја општине Модрича 2017-2026. године.
 19. Разматрање Извјештаја о раду и дијловању Цивилне заштите у 2016. години.
 20. Разматрање Информације о односима са јавношћу и информисању грађана.
 21. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
 22. Разно.

Скупштине је једногласно разријешила вршиоца дужности секретара Скупштине општине и вршиоце дужности начелника одјељења у Општинској управи.
Већином гласова су донесена рјешења о именовању:

 • секретара Скупштине општине Модрича – Александра Ђурић, дипломирани правник,
 • начелника Одјељења за пријемну канцеларију и информисање – Снежана Бабић, дипломирани економиста,
 • начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту и опште послове – Боса Новаковић, мастер правник,
 • начелника одјељења за привреду и друштвене дјелатности – Аленка Иловчевић, дипломирани економиста,
 • начелника Одјељења за финансије – Борислав Гвозден, дипломирани економиста,
 • начелника Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију – Јован Мишић, дипломирани инжењер грађевинарства и
 • начелника Одјељења комуналне полиције – Бранислав Ђурић, дипломирани правник.

Највећу пажњу одборника изазвале су тачка које су се односиле на Извјештај о програму капиталних улагања за 2016. годину и Програм капиталних улагања за 2017 годину. Тачке су након дискусије одборника, уз закључке усвојене већином гласова.

„На данашњој сједници усвојен је Програм капиталних улагања за 2017. годину. Поред Буџета општине овај Програм сматрамо једним од најбитнијих докуманата јер на томе документу се види шта се дешава на комплетном подручју општине Модрича, гдје ће се то радити и који ће дијелови бити обухваћени. Ми смо покушали да што више мјесних заједница укључимо на основу њихових приједлога. Јако је битно да се водила једна конструктивна и добра расправа. Не можемо се сложити око свих ствари али принцип је био да се прихвате и захтјеви других политичких странака за које се сматрало да се требају прихватити јер је то нормално и коректно. Сматрам да ће се и ове године Програм капиталних улагања испунити у већем износу од планираног,“ рекао је начелник Крекић.

Једногласно је усвојен Нацрт Статута општине Модрича уз закључак да се у року од 30 дана по истом одржи јавна расправа. Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте и Закључак о прихватању иницијативе за измјену Регулационог плана „Модрича 2“- Алфа су усвојене једногласно без дискусије одборника.

„Скупштина је на данашњој сједници прихватила Нацрт Статута општине Модрича. У наредних тридесет дана провешће се процедура, Статут ће бити на јавној расправи како би на некој од наредних сједница дошао Скупштини на коначно усвајање. Посљедица тога су нове измјене и допуне новог Закона о локалној самоуправи гдје се ради о одређеним стварима које су уврштене тако да све локалне заједнице као и ми морамо да ускладимо акте. Данас смо након спроведеног Јавног конкурса именовали секретара Скупштине општине и начелнике одјељења у Општинској управи и овом приликом желим им пуно успјеха и среће у раду,“ изјавио је предсједник Скупштине Синиша Никић.

Међу најважнијим документима који су  разматрани је Стратегија развоја општине Модрича 2017-2026. године. У уводном излагању обратила се Аленка Иловчевић, начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности и дала додатна појашњења. Без посебних дискусија одборника, Стратегија је усвојена већином гласова.

Остале тачке дневног реда су усвојене већином гласова.
Сједница је завршена у 13.30 часова.