Omladinu čine lica od 16 do navršenih 30 godina starosti. Briga o omladini je od opšteg interesa za Republiku. Taj opšti interes ostvaruje se uređivanjem i stvaranjem uslova za omladinsko organizovanje i brigu o omladini, kao i donošenjem i realizacijom utvrđenog dokumenta omladinske politike na nivou opštine.

Omladinska politika opštine Modriča predstavlja dokument koji planski i strateški prilazi rješavanju problema i zadovoljavanju potreba mladih, na području opštine Modriča.

Omladinska politika, bez obzira na kom nivou vlasti se definiše i donosi, podrazumijeva strategiju koja mladima pomaže u rješavanju njihovih problema i daje im mogućnost većeg uticaja na društvo bilo pojedinačno ili kolektivno.

Realizacija ciljeva iz politike ne bi se mogla ostvariti bez uključivanja škola i relevantnih institucija, a naročito omladinskih organizacija.
Na području opštine registrovane su slijedeće isključivo omladinske organiazcije:

 1. Omladinski književni klub „Mladost“,
 2. Razvojni centar Modriča i
 3. Udruženje građana „Svetosavska omladinska zajednica Modriča“.

U okviru Udruženja građana „4T“ aktivno djeluje i Sekcija mladih Tarevci, a u  okviru Opštinske organizacije Crvenog krsta egzistira i Podmladak i Omladina crvenog krsta Modriča.

 • Omladinska banka
 • Omladinski parlament
 • Omladinska banka Modriča osnovana je 2008. godine, a projekat  realizuje Opština Modriča u saradnji sa Fondacijom Mozaik koja finansijska sredstva obezbjeđuje od strane donatora.

  Omladinska banka ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih.

  Do sada je podržan 117 projekat, a vrijednost sredstava dodijeljenih iz fonda Omladinske banke Modriča je oko 222.000,00 KM.

  omladina_07

  omladina_01omladina_06   omladina_03omladina_04   omladina_05omladina_02

 • Prva sjednica Omladinskog parlamenta održana je 2009. godine, a cilj ovog projekta je podizanje svijesti djece srednjoškolskog uzrasta o funkcionisanju opštinske administracije, demokratskim procesima i pravima i odgovornostima pojedinaca u funkcionisanju društva, kako bi se mladi lakše uključili u društvene tokove.

  Navedeni cilj se postiže izglasavanjem velikih i malih projekata koje predlažu i biraju učenici SŠC „Jovan Cvijić“ Modriča.

  Do sada je uspješno realizovano 45 projekata ukupne vrijednosti oko 91.076,00 KM.