Opštinska uprava je dio izvršne vlasti u opštini. Načelnik opštine kao nosilac izvršne vlasti rukovodi opštinskom upravom i odgovoran je za njen rad. Opštinska uprava opštine Modriča je podijeljena u odjeljenja sa pripadajućim odsjecima:

1. Odjeljenje za prijemnu kancelariju i informisanje

2. Odjeljenje za boračko-invalidksu zaštitu i opšte poslove
– Odsjek za opšte poslove i civilnu zaštitu.

3. Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
– Odsjek za poljoprivredu,
– Odsjek za upravljanje razvojem.

4. Odjeljenje za finansije
– Odsjek za budžet.

5. Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i ekologiju
– Odsjek za prostorno uređenje,
– Odsjek za stambeno – komunalne poslove i ekologiju.

6. Odjeljenje Komunalne policije

7. Stručna služba Skupštine opštine i načelnika opštine
– Odsjek stručne službe Skupštine opštine,
– Odsjek stručne službe Načelnika opštine.

 

Poslovi opštinske uprave su:

– Izvršenje i sprovođenje propisa Skupštine opštine i načelnika opštine,
– Pripremanje nacrta odluka i drugih akata koje donosi Skupština opštine i
načelnik opštine,
– Izvršavanje i sprovođenje zakona i drugih propisa i obezbjeđenje vršenja poslova   čije je izvršavanje povjereno opštini,
– Vršenje stručnih i drugih poslova koje im povjeri Skupština opštine i načelnik
opštine.
Ciljevi opštinske uprave su:

– Postati moderan i transparentan servis građana i drugih korisnika usluga,
– Kvalitetom i brzinom pruženih usluga u potpunosti ispuniti potrebe i
opravdati očekivanja korisnika,
– Doprinijeti stvaranju podsticajno-poslovnog okruženja i potrebnih uslova za
kvalitetan ekonomski i društveni razvoj opštine,
– Osigurati zadovoljstvo zaposlenih.