ZAPOSLENI U ODJELJENJU

Branislav Đurić, dipl.pravnik

Branislav Đurić, dipl.pravnik

NAČELNIK ODJELJENJA

Rođen 04.11.1967. godine u Brčkom. Po struci diplomirani pravnik. Oženjen i otac dvoje djece. U periodu od 2012. do 2016. godine odbornik u SO Modriča. U proteklih 20 godina radio u privredi kao direktor u Zdravstvenoj ustanovi „Mentha“ Modriča. Aktivno učestvovao u političkom i javnom životu Modriče od 1998. godine.

Telefon: 810-990
E-mail: kpolicija@modrica.ba

Čedo Tripić

dipl.inž.saobraćaja

Komunalni policajac
Telefon: 810-714
Lokal: 132

Mirko Božić

dipl.ekonomista

Komunalni policajac
Telefon: 810-714
Lokal: 132

Azem Tursić

dipl.inž.građevinarstva

Komunalni policajac
Lokal: 132

Nenad Sarić

dipl.pravnik

Komunalni policajac
Telefon: 810-714
Lokal: 132

Napomena: Za pozivanje lokala potrebno je pozvati broj 810-511 ili 810-433. Pozivni za Modriču je 053.

NADLEŽNOSTI ODJELJENJA

  1. vrši komunalno-inspekcijiski nadzor nad primjenom odredaba Zakona o komunalnoj policiji i zakona kojima se uređuju pitanja u vezi sa postupanjem policije, Zakona o opštem upravnom postupku i drugih propisa gdje je određena nadležnost policije,
  2. vodi evidenciju o komunalnom-inspekcijskom nadzoru i preduzetim mjerama,
  3. donosi rješenja o izvršavanju određenih mjera,
  4. izdaje prekršajni nalog za učinjeni prekršaj i podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka,
  5. vrši nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje: pružanje komunalnih usluga, održavanje i korišćenje javnih saobraćajnih površina u naselju, javnih površina i drvoreda, objekata za snabdijevanje naselja i stanovništva vodom za piće, javne vodne mreže, javne kanalizacione mreže, objekata za deponovanje otpadaka i vrši kontrolu nad odvoženjem, uništavanjem i preradom otpadaka, željezničkih i autobuskih stanica i stajališta, tržnice, stočnih i drugih pijaca, javnih prostora za parkiranje, vršenje dimnjačarske djelatnosti, ugostiteljske djelatnosti, održavanje javne rasvjete u naseljenim mjestima, postavljanje natpisa i reklama, obilježavanje ulica, postavljanje kontejnera i druge poslove u skladu sa propisima kojima je određena nadležnost policije,
  6. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje odluka Skupštine opštine i Načelnika opštine iz djelokruga svog posla,
  7. u obavljanju poslova sarađuje sa nadležnim inspektorom jedinice lokalne samouprave i Ministarstvom unutrašnjih poslova u skladu sa zakonom.