ZAPOSLENI U ODJELJENJU

Borislav Gvozden, dipl.ekonomista

Borislav Gvozden, dipl.ekonomista

NAČELNIK ODJELJENJA

Rođen 26. 02.1965. godine u Zenici, završio Ekonomski fakultet u Sarajevu. Do sada radio u Zavodu za liječenje i rehabilitaciju hroničnih duševnih bolesnika „Jakeš“, te OD „Jahorina osiguranje“ i u Društvu za upravljanje PIFOM „Jahorina konseko-progres“.

Telefon: 811-340
E-mail:nfinansije@modrica.ba

Mićo Mišić

inž.zaštite od požara

Viši stručni saradnik za poslove blagajne, obračuna plata i plaćanja u trezorskom poslovanju
Telefon: 813-127
Lokal: 184

Ljiljana Kleut Gostić

dipl.ekonomista

Samostalni stručni saradnik za unos faktura u trezorskom poslovanju
Lokal: 183

Slaviša Todorović

dipl.ekonomista

Samostalni stručni saradnik za praćenje opštinskih prihoda i evidenciju stalnih sredstava
Lokal: 184

Siniša Rašetarević

dipl.ekonomista

Samostalni stručni saradnik za praćenje opštinskih prihoda i evidenciju stalnih sredstava
Lokal: 184

Odsjek za budžet

Goran Markanović

dipl.ekonomista

Šef odsjeka za budžet
Telefon: 811-338
Lokal: 188

Savo Vidaković

ekonomista

Viši stručni saradnik za budžet
Lokal: 185

Nada Gavrić

eko.kom.teh.

Stručni saradnik za glavnu gnjigu trezora
Lokal: 183

Napomena: Za pozivanje lokala potrebno je pozvati broj 810-511 ili 810-433. Pozivni za Modriču je 053.

NADLEŽNOSTI ODJELJENJA:

 1. priprema i izrada nacrta budžeta i rebalansa budžeta,
 2. vrši analizu programa i finansijskih planova budžetskih korisnika,
 3. prati realizaciju javnih prihoda i rashoda po obveznicima i korisnicima,
 4. poslovi koji se odnose na plaćanje obaveza i likvidatura,
 5. finansijsko-računovodstvena analiza
 6. izrada finansijsko-računovodstvenih izvještaja,
 7. finansijsko praćenje investicija,
 8. finansijsko knjigovodstvo,
 9. poslovi koji se odnose na obračun i isplate na blagajni,
 10. organizacija popisa imovine,
 11. obračun amortizacije i revalorizacija,
 12. drugi poslovi u skladu sa zakonima, Statutom opštine i odlukama Načelnika opštine.