Na osnovu  člana 89. i člana 90. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 71/12 i 79/15) i člana 3 Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 124/12) i člana 5. Pravilnika o postupku revizije i obnavljanja ekoloških dozvola („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 46/11), Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju opštine Modriča obavještava zainteresovanu javnost da su izdate sledeće ekološke dozvole: