ZAPOSLENI U ODJELJENJU

Dario Tatić, diplomirani ekonomista

Dario Tatić, diplomirani ekonomista

NAČELNIK ODJELJENJA

Rođen 1.6.1990. godine u Doboju. Završio Ekonomski fakultet u Banja Luci. Do imenovanja na funkciju načelnika Odjeljenja za prijemnu kancelariju i informisanje obavljao je dužnost šefa računovodstva u JU Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Vukosavlje.

Telefon: 810-348
E-mail: ssala@modrica.ba

Obrad Kukobat

dipl.ekonomista

Stručni saradnik za poslove informisanja
Telefon: 810-433; 810-511

Danijela Mišić

dipl.politikolog

Samostalni stručni saradnik za arhivu
Lokal: 175, 142

Milena Tanasić

gimnazija

Stručni saradnik za poslove matičara u prijemnoj kancelariji
Lokal: 174

Dragan Savić

finansijski tehničar

Stručni saradnik za poslove matičara u MZ Skugrić
Telefon: 876-405
E-mail: mkskugric@modrica.ba

Vesna Mićić

ekonomski tehničar

Stručni saradnik za poslove matičara u MZ Vranjak
Telefon: 871-199
E-mail: mkvranjak@modrica.ba

Biljana Antić

gimnazija

Stručni saradnik za poslove matičara u MZ Dugo Polje
Telefon: 872-254
E-mail: mkdugopolje@modrica.ba

Slađana Sailović

ekonomski tehničar

Stručni saradnik za poslove matičara u MZ Miloševac
Telefon: 870-184
E-mail: mkmilosevac@modrica.ba

Gordana Tanić

građevinski tehničar

Stručni saradnik za prijem podnesaka za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i ekologiju
Lokal: 178

Biljana Mišić

matematički tehničar

Stručni saradnik za prijem podnesaka prijemne kancelarije, informisanja, boračko-invalidske zaštite, opšte poslove i ovjere
Lokal: 175

Mirjana Ninković

ekonomski tehničar

Stručni saradnik za prijem podnesaka SO, načelnika opštine, Stručne službe,  Odjeljenja finansija i Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti
Lokal: 175

Savo Malinović

inž.poljoprivrede

Viši stručni saradnik za protokol i kartoteku
Lokal: 179

Đorđa Nikić

dipl.pravnik

Samostalni stručni saradnik za pravne poslove prijemne kancelarije i informisanja

Napomena: Za pozivanje lokala potrebno je pozvati broj 810-511 ili 810-433. Pozivni za Modriču je 053.

Nadležnosti odjeljenja

 1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa i opštih akata koji se odnose na građanska stanja i mjesne kancelarije (matične knjige, državljanstvo, lično ime), prijemnu kancelariju, pisarnicu i druge poslove opšte uprave,
 2. prijem i otprema pošte,
 3. ovjera potpisa, prepisa i rukopisa,
 4. izdavanje uvjerenja iz javnih registara,
 5. vrše elektronske provjere podataka u matičnim knjigama rođenih i knjigama državljana i dostavljaju izvještaje nadležnim organima,
 6. vodi evidenciju o pečatima,
 7. prijem podnesaka i dostava elektronski i fizički odjeljenjima na obradu,
 8. informisanje građana u Centru za informisanje,
 9. priprema nacrte odluka i drugih akata iz svoje nadležnosti i odgovorno je za stanje u tim oblastima u granicama svojih prava i dužnosti,
 10. dostavlja podatke nadležnim organima o umrlim licima radi brisanja iz centralnog biračkog spiska,
 11. pruža pravnu pomoć građanima iz djelokruga opštinske uprave,
 12. na inicijativu nadležnih odjeljenja u skladu sa zakonom vrši pripremu i ažuriranje brošura, obrazaca i zahtjeva,
 13. primjenjuje propise Skupštine opštine i Načelnika opštine,
 14. priprema za Skupštinu opštine i Načelnika opštine nacrte i prijedloge odluka, drugih opštih i pojedinačnih akata, analitičko-informativne i druge materijale za oblast iz svog djelokruga,
 15. vrši upravne, stručne i administrativne poslove za oblasti iz svog djelokruga,
 16. vrši upravne, stručne, administrativne i druge poslove koje mu povjeri Skupština opštine i Načelnik opštine, a koji nisu u nadležnosti drugih odjeljenja.